Συνεργασία Περιφέρειας Θεσσαλίας και ΕΚΑΒ για μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παροχής πρώτων βοηθειών
12 April 2022
Εκδήλωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
14 April 2022

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα

Το μέλλον στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Φαίνεται ότι το ευνοϊκό περιβάλλον στην θάλασσα με συνεχή δυναμικό ανέμου κερδίζει έδαφος σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες στην στεριά, οι οποίες έχουν και ένα περιβαλλοντικό κόστος.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αιολικό και το ηλιακό δυναμικό της χώρας μας είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημαντική είναι η αξιοποίηση του Υδατικού δυναμικού της χώρας για την παραγωγή φτηνής και πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και περιορίζει την εξάρτηση μας από το πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα.

Αξιοσημείωτο  είναι  το γεγονός ότι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αυξηθεί μέσα στην επόμενη πενταετία κατά τουλάχιστον 50% και το μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτήν την αύξηση θα έχουν τα φωτοβολταϊκά και μετά οι ανεμογεννήτριες, τα υδροηλεκτρικά, τα βιοκαύσιμα και η γεωθερμία.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι αφ’ ενός να υπάρχει ενεργειακή αυτάρκεια για την χώρα, αφ’ ετέρου να είναι οικονομικά φτηνή και πράσινη ενέργεια για τους πολίτες, ειδικά τώρα με την όλο και συνεχόμενη ενεργειακή κρίση.

Το βασικότερο πλεονέκτημα μας λοιπόν και αυτό που κάνει εφικτή την όλη διαδικασία , είναι ο ήλιος και ο αέρας της χώρας μας που δεν θα τελειώσουν ποτέ. 

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: