Κ. Αγοραστός από τη γέφυρα Κοράκου στον Αχελώο: «Ο Αχελώος είναι το μεγαλύτερο green deal έργο»
6 June 2022
Νεοχώρι Άρτας: 50χρονος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι
6 June 2022

«Άφαντη» η τροπολογία που θα έλυνε το ζήτημα των αξιώσεων του Δημοσίου σε βάρος χιλιάδων Καρδιτσιωτών ιδιοκτητών

Νομοθετική πρωτοβουλία ακούνε και νομοθετική πρωτοβουλία δεν βλέπουν οι πολλές εκατοντάδες Καρδιτσιώτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με το ελληνικό Δημόσιο και την Κτηματική Υπηρεσία που προβάλει αξιώσεις δικαιωμάτων κυριότητας σε μία πολύ μεγάλη έκταση, 

αποτελούμενη από 24 οικοδομικά τετράγωνα με πυκνότατη δόμηση – τα 10 από αυτά είναι πλήρως δομημένα- και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης της Καρδίτσας.

Ξεκίνησε η εκδίκαση αγωγών

Η εκδίκαση των αγωγών που είναι χιλιάδες – έως και 3.000 τις είχε προσδιορίσει ο βουλευτής κ. Σπ. Λάππας σε δημόσια τοποθέτησή του- ήδη ξεκίνησαν στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας και πολλές ακόμη πρόκειται να εκδικαστούν εντός του Ιουνίου και πλέον οι εναγόμενοι συμπολίτες πέρα από το οικονομικό κόστος της υπεράσπισής τους με το οποίο επιβαρύνθηκαν βιώνουν ακόμα πιο έντονα το άγχος για την τύχη των ιδιοκτησιών τους αναμένοντας πλέον αποφάσεις Δικαστηρίου, τις οποίες ποτέ κανείς δεν μπορεί να προδικάσει με ασφάλεια. Αν μάλιστα αυτές κρίνουν βάσιμες τις αξιώσεις του Δημοσίου οι  συμπολίτες είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν ένα μακρύ δικαστικό αγώνα με προσφυγές με ό,τι αυτό συνεπάγεται  τόσο οικονομικά, όσο και ψυχολογικά.

Το KarditsaLive.Net έχει αναφερθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ του για τις διαστάσεις του σοβαρού θέματος, αλλά και τον παραλογισμό που εμπεριέχει η αξίωση της Ελληνικής Πολιτεία για τα εν λόγω ακίνητα, για τα οποία οι υπηρεσίες και τα όργανά της έχουν εκδώσει σειρά πράξεων και αποφάσεων, όπως πράξεις αναλογισμού, ρυμοτομίας, αποζημιώσεων, έκδοση οικοδομικών αδειών, παραχωρητηρίων έχοντας διαμορφώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς που σήμερα αμφισβητείται. 

«Διάσταση απόψεων» στις απαντήσεις των κυβερνητικών παραγόντων…

Για το θέμα είχε υποβάλει στις 23 Φεβρουαρίου 2022 ερώτηση ο βουλευτής κ. Σπ. Λάππας επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι επιβάλλεται να ξεκαθαριστεί με νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε μία σύγχρονη πόλη, όπως η Καρδίτσα με σχέδιο πόλης προ του 1923 και αυτό ζητούσε «να γίνει ταχύτατα και χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση των εναγομένων ιδιοκτητών, σε μία περίοδο αφόρητης οικονομικής στενότητας λόγω της επερχόμενης ακρίβειας και της κοινωνικής ανασφάλειας λόγω της πανδημίας

Η ερώτηση απευθύνοντας σε συναρμόδια υπουργεία και κρίνοντας από τις απαντήσεις που δόθηκαν και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Βουλής είναι φανερό ότι η έκβαση του ζητήματος δεν είναι καθόλου βέβαιη, και για να γίνουμε πιο σαφείς:

Στον κ. Λάππα απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κων. Τσιάρας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «τα διαλαμβανόμενα, στην εν λόγω Ερώτηση, ζητήματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του υποστηρίζει ενεργά την υπό επεξεργασία, από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, νομοθετική πρωτοβουλία για διευθέτηση, η οποία θα δίνει λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Στύλιος, στην απάντησή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 91169/08-03-2022 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας και Διαχείρισης Ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η εν λόγω Υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα ώστε να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22, Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο του Ν. 4061/2012 και δη της παρ. 1. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1, εφόσον ο νομέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του το απέκτησε: αα) με νόμιμο τίτλο, από επαχθή αιτία, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος του μεταγράφηκε έως την 5.6.1993, εκτός αν κατά τη κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή πίστη. Σε κακή πίστη βρισκόταν ο νομέας αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Αστικού Κώδικα. Στο χρόνο νομής προσμετράται και ο χρόνος νομής του δικαιοπαρόχου του που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις, για τα εν λόγω ακίνητα».

Σε περίπτωση, λοιπόν, που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του παραπάνω άρθρου, θα ενημερωθεί άμεσα το κατά τόπον αρμόδιο γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκειμένου να ενεργήσει ό,τι είναι απαραίτητο για να αρθεί η αμφισβήτηση για όσα ακίνητα αφορά.»

Στην απάντησή του ο κ. Στύλιος «διαφωνούσε» με τον κ. Τσιάρα καθώς κατέληγε σημειώνοντας ότι «δεν εντοπίζεται ανάγκη άμεσης ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς, όπως ήδη επισημαίνεται και στην ερώτηση, η Πολιτεία έχει ήδη εξασφαλίσει επί της ουσίας τα δικαιώματα των πολιτών, οι οποίοι, με τα δεδομένα που τέθηκαν υπόψη, φαίνεται ότι θα δικαιωθούν

Αντίθετη άποψη από τον συνάδελφό του διατύπωνε όμως στην απάντησή του ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.  Απ. Βεζυρόπουλος όπου μεταξύ άλλων σημείωνε ότι «Σε ό,τι αφορά την επίκληση, που γίνεται στην ερώτηση, στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν.4061/2012(ΦΕΚ Α ́66) “Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις”, ότι: “1. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1 …”, πρέπει να επισημανθεί ότι, κατά την άποψή μας, η εν λόγω διάταξη δεν έχει εφαρμογή στα υπό αγωγή ακίνητα.» Κατά συνέπεια για το Υπουργείο Οικονομικών δεν εμπίπτουν οι Καρδιτσιώτες ιδιοκτήτες στις «ευεργετικές διατάξεις» του συγκεκριμένου Νόμου και το «…φαίνεται ότι θα δικαιωθούν» του κ. Στύλιου είναι μάλλον αυθαίρετο συμπέρασμα.

Τέλος αναρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Στ. Πέτσας.

Ένα μήνα περίπου μετά την ερώτηση του κ. Λάππα και σχεδόν ταυτόχρονα με τις απαντήσεις που δόθηκαν ο βουλευτής κ. Γ. Κωτσός,  έπειτα από συνάντηση που είχε για το ζήτημα στο Υπουργείο Οικονομικών με το Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Εμμανουήλ Μαστρομανώλη ο τελευταίος τον είχε ενημερώσει – επιβεβαιώνοντας στην ουσία τα όσα αναφέρονταν στην απάντηση του κ. Τσιάρα πως είναι υπό επεξεργασία από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας νομοθετική πρωτοβουλία για διευθέτηση η οποία θα δίνει λύση στους δικαίως κατέχοντες των συγκεκριμένων ακινήτων.

Μάλιστα  ο Γενικός Γραμματέας σύμφωνα με το δελτίο τύπου του βουλευτή είχε πληροφορήσει τον κ. Κωτσό πως ο σχεδιασμός της Γενικής Γραμματείας είναι το νομοσχέδιο να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 29 Απριλίου του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια θα τεθεί σε κοινωνική διαβούλευση ώστε να εισαχθεί στην ολομέλεια για ψήφιση αρχές καλοκαιριού…

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%C2%AB%CE%AC%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%C2%BB-%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%AD%CE%BB%CF%85%CE%BD%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B5-%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD

Comments are closed.