Παρέμβαση του δημάρχου Κοζάνης, Λ. Μαλούτα: Το νέο ΕΣΕΚ αποτελεί καταστροφική εξέλιξη για τη Δ. Μακεδονία
17 December 2019
Ολοκληρώθηκε το Go 4.0 Green Crowdhackathon για το Περιβάλλον
17 December 2019

Έγινε ΦΕΚ η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Πολιτών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4632 Τεύχος Β’ 16/12/19 η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)

Η διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων ληξιαρχικής πρά- ξης γάμου.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων ληξιαρχικής πρά- ξης συμφώνου συμβίωσης.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων ληξιαρχικής πρά- ξης θανάτου.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων γέννησης του Δημοτολογίου.

– Διαδικτυακή υπηρεσία δεδομένων οικογενειακής κατάστασης του Δημοτολογίου.

Σκοπός της διασύνδεσης είναι η αξιοποίηση των δεδομένων των πολιτών του Ελληνικού Κράτους για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της Α.Α.Δ.Ε., και ενδεικτικά σχετικά με:

– Μεταβολές στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο.

– Μεταβολές στοιχείων Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ/ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων.

– Ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα.

– Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σε περίπτωση θανάτου. 4. Η διασύνδεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συ- στημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, τα ακριβή πεδία πληροφοριών ανά διαδικτυακή υπηρεσία, οι κανόνες τήρησης εμπιστευτι- κότητας και ασφάλειας και οι λοιπές υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών καθορίζονται σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε., του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: