ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής πολωνικής προέλευσης
9 July 2024
Βουλή: Ποιοι εξελέγησαν νέοι σύμβουλοι στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
9 July 2024

Ένταξη της πράξης «Καθαρισμός υδατορεμάτων και τεχνικών ημιορεινών και ορεινών, οικισμών Π.Ε. Καρδίτσας»

Την ένταξη της πράξης «Καθαρισμός υδατορεμάτων και τεχνικών ημιορεινών και ορεινών, οικισμών Π.Ε. Καρδίτσας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,5 εκατ. ευρώ, στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών υποδομών ΟΤΑ 2021-2025, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δ. Κουρέτας.

Η εν λόγω πράξη αφορά σε όλους τους Δήμους του νομού που διαθέτουν ορεινό όγκο, τουτέστι στους πέντε εκ των έξι, αφού εξαιρείται λόγω του ότι είναι αμιγώς πεδινός, ο Δήμος Παλαμά.

Σύμφωνα με την απόφαση το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιγράφεται ως ακολούθως:

«Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αντιπλημμυρική προστασία των ημιορεινών και ορεινών οικιστικών υποδοχέων της Π.Ε Καρδίτσας (Δήμων Καρδίτσας, Δήμου Σοφάδων, Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Δήμου Μουζακίου και Δήμου Αργιθέας) προβλέπονται εργασίες καθαρισμού (χωματουργικών) των κοιτών ρεμάτων και ποταμών που κατά προτεραιότητα περιλαμβάνουν τα τμήματα εντός των οικιστικών υποδοχέων και δευτερευόντως σε γειτνίαση με οδούς και σημαντικά τεχνικά έργα. Θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες κατά θέσεις:

-Καθαρισμός κοίτης ρεμάτων από φερτά υλικά σε όλο το μήκος τους ή κατά τμήματα (αναλόγως των διαμορφούμενων τοπικών συνθηκών) εντός των οικιστικών υποδοχέων ημιορεινών και ορεινών οικισμών (ΕΤΕΠ 08-01-02-00 “Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων”).

-Καθαρισμός της κοίτης από αυτοφυή βλάστηση.

-Εκθάμνωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται εντός της βαθιάς κοίτης και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα εντός των οικιστικών υποδοχέων»

Π.Κ.

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82-%C2%AB%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%2C-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%80-%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82%C2%BB

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: