14 Χιλιόμετρα υπόγειου αρδευτικού δικτύου για τον ΤΟΕΒ Ραψάνης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
20 August 2022
Στις Περιφέρειες δια νόμου η αρμοδιότητα απομάκρυνσης των παράνομων αφισών
22 August 2022

Έργο οδικής ασφάλειας συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Αργιθέας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Ένα σημαντικό έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια στην περιοχή της Αργιθέας ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ αφορά το τμήμα Ι.Μ. Σπηλιάς-Στεφανιάδα μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων.«Με το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώνουμε την κατασκευή του οδικού δικτύου Ιεράς Μονής Σπηλιάς προς διασταύρωση Βραγκιανά. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας για την καλύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων, τη μείωση του κόστους και του χρόνου της διακίνησης των προϊόντων. Παράλληλα με την υλοποίηση του έργου διευκολύνουμε την πρόσβαση και την επισκεψιμότητα στην περιοχή με στόχο την αύξηση της τουριστικής κίνησης, την προσέλκυση επενδυτών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος των παρεμβάσεων μας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και των επισκεπτών της περιοχής» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.Το έργο περιλάμβανε την βελτίωση του τμήματος περίπου 2.000 μ της υπ΄αριθ. 9 δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού «Καρδίτσας- Στεφανιάδα» που έχει ως αφετηρία την διασταύρωση προς την Ιερά Μονή Σπηλιάς.Στο έργο πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες,  Γενικές εκσκαφές σε γαιώδες-ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος,- Την κατασκευή  επιχώματος ,- Την κατασκευή τοίχων,- Την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και μικροκατασκευών,- Την κατασκευή σωληνωτών οχετών, κιβωτοειδών οχετών, με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων,- Εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της οδού- Την σήμανση –ασφάλιση της οδού.Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εργασίες οριστικής αποκατάστασης σε σημεία που παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις πρανών ανάντη ή  κατάντη  του οδικού δικτύου της Ε.Ο.9  με την μέθοδο των φρεατοπάσσαλων που θα χρησιμοποιηθεί στη θεμελίωση των τοίχων αντιστήριξης. Επίσης κατασκευάστηκαν οι απαραίτητοι τοίχοι αντιστήριξης (βαρύτητας)  προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και ασφαλή λειτουργία της οδού αφού θα επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό η συγκράτηση των πρανών.Νέα έργα1) Στη ίδια Επαρχιακή Οδό 9 «Καρδίτσς- Στεφανιάδα», εξελίξετε το έργο με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ-ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ- Β΄ ΦΑΣΗ προϋπολογισμού 3.600.000,00€, και συγκεκριμένα την νέα οδό από την διασταύρωση προς Βραγκιανά.Το μήκος της υπό κατασκευής οδού είναι περίπου 4.000m και οι εργασίες θα εκτελεστούν από την Χ.Θ. 3+950 μέχρι Χ.Θ. 7+050.2) Το τμήμα από την Χ.Θ. 2+150 μέχρι Χ.Θ. 3+950 συμπεριλαμβάνει την περιοχή της κατολίσθησης της λίμνης Στεφανιάδας. Για την αντιμετώπισή της θα εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύψουν οι απαιτούμενες επεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων δημοτών και επισκεπτών της περιοχής. Θα ακολουθήσει η σύνταξη της σχετικής μελέτης οδοποιίας από την οποία θα προκύψει και ο προϋπολογισμός των απαραίτητων εργασιών.

Πηγή: https://www.thessaly.gov.gr/enimerosi/deltiotypou/45686

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: