Λάρισα: “Ζούμε κάτι ανάλογο με τη Θεσσαλονίκη”
18 Νοεμβρίου 2020
Σε νοσοκομείο Covid μετατρέπεται το ΓΝ Λάρισας
18 Νοεμβρίου 2020

Αλλάζει ο τρόπος αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ

Το νέο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ ορίζεται με τρία άρθρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Ειδικότερα με τα άρθρα 1,2 και 3 του νομοσχεδίου δίνεται ο ορισμός των ΚΔΑΠ, ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας τους, οι προσφερόμενες προς τα φιλοξενούμενα παιδιά υπηρεσίες, ο τρόπος αδειοδότησής τους.

Σε ότι αφορά την αδειότηση αυτή γίνεται με διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο ανά Περιφέρεια, αλλά και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επίσης ορίζεται ότι κατ΄εξαίρεση και με ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας, Παιδείας και Εσωτερικών δύναται να λειτουργούν ΚΔΑΠ σε σχολικά κτίρια και να θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία τους, ενώ για ήδη αδειοδοτημένα και σε λειτουργία ΚΔΑΠ σε σχολικά κτίρια συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Βασική προϋπόθεση για την αδειοδότησή τους είναι η εξασφάλιση προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

Το πιο αξιοσημείωτο είναι πως αλλάζει ο έλεγχος της λειτουργίας και αξιολόγησης των ΚΔΑΠ, που πλέον θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Στην εφαρμογή αυτή κάθε αδειοδοτημένος φορέας υποχρεούται να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο την άφιξη κάθε παιδιού στη δομή και την αποχώρησή του από αυτή, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της, με ρητή καταγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμά τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Επίσης σε ότι αφορά τον έλεγχο των ΚΔΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 8:

Τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε ΚΔΑΠ κοινοποιούνται στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση ή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βάσει των ελέγχων αυτών αποφάσεις επιβολής κυρώσεων κοινοποιούνται στην περιφέρεια που αδειοδότησε κάθε ελεγχόμενο ΚΔΑΠ.

Τα πορίσματα των ελέγχων και οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων δεσμεύουν ως προς την απόδειξη και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που διαπιστώνουν, τις περιφέρειες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: