Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για δίκτυα αποχέτευσης – Βιολογικό Καθαρισμό στα Καλά Νερά
24 May 2023
Εμφάνιση αρκούδας κοντά στο ραντάρ του Χορτιάτη
24 May 2023

Ανατίθενται 3 έργα αποκατάστασης και βελτίωσης οδικών αρτηριών της Π.Ε. Καρδίτσας ύψους 3 περίπου εκατ. ευρώ

Αποφάσεις για την ανάθεση τριών σημαντικών έργων αποκατάστασης – βελτίωσης οδικών αρτηριών στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας συνολικού ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ στους μειοδότες των σχετικών διαγωνισμών έλαβε την Τρίτη (23/5) η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίνοντας τα σχετικά Πρακτικά ελέγχου των δικαιολογητικών των εταιρειών που είχε ανακηρύξει σε προσωρινούς αναδόχους σε προηγούμενες συνεδριάσεις της.

Ειδικότερα τα έργα που πρόκειται να ανατεθούν είναι:

Οδός από ΕΠ.Ο.67 προς Έλατο και Μεγάλα Βραγκιανά

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το Πρακτικό ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΕΚ Α.Ε.» για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για το υποέργο 2: «Οδός από ΕΠ.Ο.67 προς Έλατο και Μεγάλα Βραγκιανά» Αποκατάσταση ζημιών φαινομένου «Διομήδης» στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 11/01/2022 στην Π.Ε. Καρδίτσας». Έτσι προχώρησε στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου στον μειοδότη, δηλαδή στον οικονομικό φορέα «ΤΕΚ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 36,53% και συνολική δαπάνη προσφοράς 1.126.144,60 ευρώ και δαπάνη προσφοράς με ΦΠΑ (24%) 1.396.419,30€

Το έργο αφορά την κατασκευή εργασιών αποκατάστασης ζημιών που προήλθαν από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 11/01/2022 από το καιρικό φαινόμενο «Διομήδης». Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες σε τμήματα των ανωτέρω οδών με σκοπό την αποκατάσταση της βατότητας και την εξασφάλιση της ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων και οδοστρωσίας .

Αποκατάσταση ζημιών στην Οδό 61 (Τμήμα Μουζάκι-Κρυονέρι)

Με άλλη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του υποέργου 1: «Αποκατάσταση ζημιών στην Οδό 61 (Τμήμα Μουζάκι – Κρυονέρι)» κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ενέκρινε την ανάθεση του έργου στον προαναφερθέντα μειοδότη με μέση έκπτωση 51,71% και συνολική δαπάνη προσφοράς 965.773,08 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο αφορά την κατασκευή εργασιών αποκατάστασης ζημιών που προήλθαν από τις καταστροφές που προκλήθηκαν την 18η και 19η Σεπτεμβρίου 2020 από το καιρικό φαινόμενο «Ιανός». Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες σε τμήματα της ανωτέρω οδού με σκοπό την αποκατάσταση της βατότητας και την εξασφάλιση της ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων και οδοστρωσίας.

Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στην Π.Ε. Καρδίτσας

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.» για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του υποέργου 5: «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στην Π.Ε. Καρδίτσας» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» και κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την ανάθεση του έργου στον προαναφερθέντα  μειοδότη, με μέση έκπτωση 45,26% και συνολική δαπάνη προσφοράς 705.109,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο περιλαμβάνει βελτίωση της απαραίτητης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, τοποθέτηση – βελτίωση στηθαίων ασφαλείας κατά τις απαιτήσεις των νέων τεχνικών προδιαγραφών συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΕΝ 1317), ασφαλτικές εργασίες σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης – τριβής, βελτίωση διαχείρισης ομβρίων για την ορθή και ταχεία απαγωγή των ομβρίων από το οδόστρωμα.

Επίσης περιλαμβάνονται η  βελτίωση οδοφωτισμού οδών και η κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Επ.Ο. 3 Καρδίτσα Μουζάκι (στην είσοδο του Μουζακίου)

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-3-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80-%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%85%CF%82-3-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E

Comments are closed.