ΨΝΑ: Εγκαινιάστηκε η Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης
11 July 2022
Φωτιά στη Φυλή – Οριοθετήθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική
11 July 2022

Ανεστάλησαν οι διαγωνισμοί για την καθαριότητα και τη φύλαξη του Νοσοκομείου Καρδίτσας

Την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων για τις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας του Νοσοκομείου Καρδίτσας αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσηλευτικού μας.

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν λόγω της κατάθεσης προδικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ενέκρινε τα πρακτικά των Επιτροπών των δύο διαγωνισμών που βρίσκονταν στο στάδιο της αξιολόγησης και αποφάσισε την κατακύρωσή τους στους μειοδότες.

Εν αναμονή των  αποφάσεων  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ειδικότερα όσον αφορά τον διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, ο οποίος με το δικαίωμα της προαίρεσης, δηλαδή του δικαιώματος της Διοίκησης του Νοσοκομείου να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για ένα επιπλέον χρόνο ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ η κατάσταση που διαμορφώθηκε έχει ως εξής:

Το ΔΣ με την υπ. αριθμ. 535/27/14-06-2022 απόφασή του είχε αναθέσει και κατακυρώσει τον διαγωνισμό στην εταιρεία που αναδείχθηκε μειοδότρια, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση και τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού στο συνολικό ποσό 469.857,13 ευρώ με ΦΠΑ (378.917,04 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) . Κατά της παραπάνω απόφασης υπέβαλαν προδικαστικές προσφυγές προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών τρείς εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Οι παραπάνω τρεις προσφυγές ορίστηκαν να εξεταστούν στις 2 Αυγούστου, οπότε το ΔΣ του Νοσοκομείου αποφάσισε την αναστολή του διαγωνισμού  έως την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επί των προδικαστικών προσφυγών.

Παρόμοια «εμπλοκή» παρουσίασε και ο διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας φύλαξης προϋπολογισμού 195.000 ευρώ για ένα έτος ο οποίος με το δικαίωμα της προαίρεσης, αυξανεται στα 390.000 ευρώ για δύο χρόνια. Με την αριθμ. 534/27/14-06-2022 απόφαση του ΔΣ είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία που σύμφωνα με την εισήγηση και τα πρακτικά της αντίστοιχης Επιτροπής Διαγωνισμού είχε αναδειχθεί ως μειοδότρια στο συνολικό ποσό των  160.066,17 ευρώ με ΦΠΑ. Κατά της παραπάνω απόφασης προσέφυγαν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών δύο από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό με την εξέτασή τους να ορίζεται για τις 25 Ιουλίου.

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις οι αποφάσεις που έλαβε το ΔΣ του Νοσοκομείου για αναστολή των δύο διαγωνισμών μέχρι την εξέταση των προσφυγών και την έκδοση και κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ήταν μονόδρομος. Από τις αποφάσεις της Αρχής, αλλά και από τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσουν οι προσφεύγοντες σε περίπτωση απόρριψης των προσφυγών τους θα εξαρτηθεί το μέλλον και η τελική έκβαση των δύο διαγωνισμών.

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82

Comments are closed.

%d bloggers like this: