Με θερμές χειραψίες και φόντο Ψυχρού Πολέμου η επίσκεψη Μπλίνκεν στο Πεκίνο
18 June 2023
Οικονομική πολιτική με το βλέμμα στο 2027
18 June 2023

Αποζημιώνονται επιχειρήσεις των Δ.Κ. Καρδίτσας και Καναλίων για ζημιές από τις πλημμύρες του Ιανουαρίου του 2022

Απόφαση για την παροχή επιχορήγησης  για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις  από τις πλημμύρες της 10ης, 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2022 σε περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας και της Δημοτικής Κοινότητας Καναλίων του Δήμου Μουζακίου οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 81875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./Α325/10.03.2023 (Β’  1853), κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Θ. Πελαγίδης.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και επαγγελματικά αυτοκίνητα, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

Επιχορηγήσεις έως και στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η απόφαση «Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

α) Για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής,

β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 50% αυτής και

γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, όπως υπολογίζεται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημιάς που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός 4 ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας,

Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων η οποία και προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4-%CE%BA-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-2022

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: