Το Πρόγραμμα
25 November 2019
Μητέρα πούλησε την 12χρονη κόρη της για 10.000 ευρώ και δήλωσε απαγωγή!
26 November 2019

«Για να μην πούμε το Νερό….Νεράκι»


Η Π.Ο.Π ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΠΑΜΙΣΟΥ-ΙΘΩΜΗΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Παρεμβαίνει και Ενημερώνει τους κατοίκους Μαγούλας – Κρανέας – Ριζοβουνίου – Παλαιοχωρίου
Για τεράστιες ποσότητες ατιμολόγητου νερού στα χωριά τους επισημαίνοντας ότι,

«Για να μην πούμε το Νερό….Νεράκι»

Αγαπητοί Πολίτες

Παρά τις προσπάθειες των εργαζόμενων στη Δ.Ε.Υ.Α Μουζακίου για τον περιορισμό του ατιμολόγητου νερού στις προαναφερόμενες κοινότητες και παρά τον αγώνα που κάνουμε εμείς ως Περιβαλλοντική Οργάνωση για να ευαισθητοποιήσουμε τους Πολίτες στην ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, εν τούτοις το Πόσιμο Νερό συνεχίζει και το έτος 2019 να χάνεται σε ποσοστό άνω του 65%, περίπου δημιουργώντας τεράστιο οικονομικό ζήτημα (ζημία άνω των 170.000,00€ περίπου στην εξαετία) και Περιβαλλοντική Καταστροφή λόγω απώλειας τριών (3) εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων m3(3.600.000 m3) περίπου διαθέσιμων πόρων νερού.

Δυστυχώς και μέχρι σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί η αιτιολογία του τεράστιου αυτού αρνητικού υδατικού ισοζυγίου. Που οφείλεται δηλαδή; σε κακό δίκτυο; σε αόρατες διαρροές και θραύσεις; σε υδροκλοπές από παράνομες παροχές; σε υπομετρήσεις; ή είναι συνδυασμός όλων αυτών;

Προφανώς οι έλεγχοι για εντοπισμό λαθραίων υδροληψιών δεν απέδωσαν, καθ ότι και το έτος 2019 καταγράφηκε μεγάλη ζημία από αναιτιολόγητη απώλεια νερού, την οποία καλούνται να πληρώσουν όλοι οι Δημότες κι αυτό είναι άδικο.

Ελπίζουμε ότι, το νέο Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Μουζακίου «στελεχωμένο όπως λένε με άξιους επιστήμονες και περιβαλλοντική ευθύνη» θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του και ως, «Ο των κρηνών Επιμελητής» με βάση την αρχή της ισονομίας και ανταποδοτικότητας θα μεριμνήσει για Τηλεμέτρηση-Τηλεχειρισμό-Τηλεέλεγχο για τις φαινόμενες απώλειες και τη μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, καταλογίζοντας στους υπεύθυνους την προαναφερόμενη οικονομική, ηθική και περιβαλλοντική ζημία.

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό σε ανεπάρκεια και χάνεται κάθε μέρα! Γι αυτό δεν μπορούμε να περιμένουμε τη λύση που θα έλθει από τυχόν καινούργια δίκτυα του «Φιλόδημος».

Τώρα, Χθες θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες, δράσεις, μέτρα.- «Αρχή πάντων Ύδωρ»

Μουζάκι 24-11-2019
Για την Περιβαλλοντική και Οικολογική Παρέμβαση
Αστέριος Βασιλάκος, Λάμπρος Γιώτης

mouzakinews.gr

Comments are closed.

%d bloggers like this: