Δ. Παπαστεργίου: Ο νέος εκλογικός νόμος ενισχύει την κυβερνησιμότητα των Δήμων
25 Μαΐου 2021
Ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό
25 Μαΐου 2021

Γ. Αμυράς: Οι δήμοι να αξιοποιήσουν έγκαιρα τις πιστώσεις για την αντιπυρική προστασία

Με επείγουσα εγκύκλιο- επιστολή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Αμυράς, προς την ΚΕΔΕ καλεί τους δήμους της χώρας να προχωρήσουν στην έγκαιρη, πλήρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πιστώσεων που κατανεμήθηκαν για έργα και δράσεις πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας, σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες.
Να σημειωθεί ότι στις 5 Μαΐου υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στ. Πέτσα η απόφαση για την κατανομή 16.910.000 ευρώ σε 326 δήμους της χώρας από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Ο κ. Αμυράς, με την επιστολή του υποδεικνύει στους δήμους τις ενέργειες που μπορούν να χρηματοδοτήσουν με το παραπάνω ποσό, όπως τον προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης σε άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών , τη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, την υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Ο.Τ.Α. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/45320/2458/11.05.2021 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Υλοποίηση έργων πρόληψης αντιπυρικής προστασίας»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, από 01.05.2021, σας εφιστούμε την προσοχή στην αριθμ. 34052/05.05.2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» (ΑΔΑ: 9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι), όπου αναφέρονται τα κάτωθι:
«…Οι Δήμοι διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά έργα/ενέργειες στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους, β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων, γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, δ) συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (παρ 4 του αρθ 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005)…».
Επιπλέον σας παραπέμπουμε στην αριθμ. 17642/10.02.2021 Εγκύκλιο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9) «Εγκύκλιος Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024», όπου σύμφωνα με την παράγραφο 5.13.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές), με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας, απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή. …».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με το περιεχόμενο του εν λόγω σχετικού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: