Πρόγραμμα Υγεία για Όλους με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την ΑΜΚΕ Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
5 May 2023
Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα- 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
5 May 2023

Δήμος Μουζακίου: Επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός των οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες

Ο Δήμος Μουζακίου, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους δημότες να προβούν το συντομότερο στον καθαρισμό των οικοπέδων ιδιοκτησίας τους, (εφόσον απαιτείται και δεν το έχουν πράξει), σύμφωνα με το (άρθρο 94, παρ. 1.26) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», διότι με την είσοδο στη θερινή περίοδο, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών και άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, στο ανωτέρω άρθρο 94, παρ. 1.26 αναφέρεται πως αυτή τη χρονική συγκυρία είναι επιβαλλόμενη: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Καλούνται επομένως οι δημότες να προβούν μέχρι την 31η Μαΐου 2023 στον καθαρισμό και απομάκρυνση χόρτων, σκουπιδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους, καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ή ταχείας επέκτασής της(Ν.5037/2023, άρθρο 266).

Πληροφορίες: Τμήμα Περιβάλλοντος στα Τηλέφωνα 2445350105 & 2445350139 (Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Φούντας).

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%84%CE%B5%CF%82

Comments are closed.