Σύστημα τηλεϊατρικής έθεσε στη διάθεση των πολιτών η Περιφ. Αττικής σε συνέργεια με τον ΙΣΑ
9 Απριλίου 2020
Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου: Προσλαμβάνονται 15 υδρονομείς
9 Απριλίου 2020

Δήμος Τυρνάβου: Προσλήψεις 4 εποχικών στην υπηρεσία Πρασίνου

Ο Δήμος Τυρνάβου προχωρά στη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 4 μηνών, 3 ΥΕ Εργατών Πρασίνου και 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (JCB Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email grigoriadou@tirnavos.grαίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 09/04/2020 έως 13/04/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2492350127, αρμόδια υπάλληλος κ. Γρηγοριάδου Μαρία.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: