Βόλος: Τι έδειξαν τα 1054 rapid tests σε πολίτες
10 Νοεμβρίου 2020
Μαγνησία: 18 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ανάσα»
10 Νοεμβρίου 2020

Εγκύκλιος για μεταφορά προσωπικού από υπηρεσίες σε αναστολή σε άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ

Με επείγουσα εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών θέτει σε ισχύ τα μέτρα που ίσχυσαν κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας αναφορικά με την απασχόληση του προσωπικού των υπηρεσιών δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων που αναστέλλεται η λειτουργία τους.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο, «κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των Νομικών Προσώπων ή Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη Υπηρεσία του ίδιου Νομικού Προσώπου με Απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη Υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου αυτών, με Απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του Υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου».

Τα μέτρα θα ισχύσουν μέχρι 30 Νοεμβρίου.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: