Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται ο Αχιλλέας Μπέος
21 Οκτωβρίου 2020
Ακόμα ένα δώρο στη συλλογή του Μουσείου Τσιτσάνη
21 Οκτωβρίου 2020

Εγκύκλιος Πέτσα για υποχρέωση δήμων και περιφερειών να καταρτίσουν πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής 2021

Όλοι οι δήμοι και περιφέρειες της χώρας έχουν την υποχρέωση εντός του τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου να καταρτίσουν προγράμματα επικοινωνιακής προβολής τους για το 2021 και να το καταθέσουν προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος που απέστειλε χθες 20 Οκτωβρίου, ο υφυπουργός στο πρωθυπουργό Σ. Πέτσας μεταξύ των άλλων στους 332 δήμους και τις 13 περιφέρειες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα επικοινωνιακά προγράμματα καταρτίζονται και υποβάλλονται εντός του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους. Οι υπαγόμενοι φορείς υποχρεούνται με έγγραφό τους προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης να υποβάλλουν φάκελο για κάθε επικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν, υποβάλλοντας, παράλληλα, σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ιστοχώρου των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «e-Πασιθέα» της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (www.media.gov.gr), μετά τη λήψη του σχετικού κωδικού.

Στα προγράμματα αυτά περιέχεται υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κάθε φορέα μεταξύ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε κατηγορία ενημέρωσης είναι τουλάχιστον 30%.

Αν δεν τηρηθεί το προβλεπόμενο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής (30%) των
περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, επιβάλλεται στον υπόχρεο φορέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι φορείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις, να αποστείλουν, ως οφείλουν, προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης τα προγράμματα επικοινωνιακής προβολής για το έτος 2021.

Επισημαίνεται ότι κανένα επικοινωνιακό πρόγραμμα των φορέων που υπάγονται στις ως άνω διατάξεις δεν υλοποιείται και καμία σχετική δαπάνη δεν εγκρίνεται εάν προηγουμένως δεν υπάρχει η έγκριση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Οι φορείς υποχρεούνται ακόμη να προβαίνουν σε υποβολή έκθεσης απολογισμού των σχετικών επικοινωνιακών δράσεων και του προγράμματος. Ειδικότερα, για το έτος 2020, οι φορείς για τους οποίους έχει εγκριθεί επικοινωνιακό πρόγραμμα υποχρεούνται να υποβάλλουν:
α. έως την 31 Μαρτίου 2021 τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το έτος 2020 για κάθε είδους συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρησης μέσω της εφαρμογής «e-Πασιθέα» της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (www.media.gov.gr ).

β. έκθεση απολογισμού των σχετικών επικοινωνιακών τους δράσεων στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπου θα προκύπτει η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και θα τεκμηριώνεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 261/1997, όπως
ισχύει, η μη τήρηση της οποίας επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: