Βόλος: Μόνο 100 τεστ για κορωνοϊό διαθέτει το Νοσοκομείο
23 March 2020
Κορωνοϊός: Στη ΜΕΘ του ΓΝΛ διασωληνωμένος 67χρονος Λαρισαίος
23 March 2020

Ελασσόνα: Πρόστιμο 30.000 σε τυροκομική επιχείρηση για ρύπανση

Πρόστιμο, σε τυροκομική μονάδα της Ελασσόνας που είχε απασχολήσει πρόσφατα τη δημοσιότητα, συνολικού ύψους 30.000 ευρώ επιβλήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά “με την υποβάθμιση περιβάλλοντος, τη μη συμμόρφωση αυτής με κατ’ επανάληψη υπέρβαση των ορίων διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων”. Η ρύπανση αφορά τα νερά του Ελασσονίτη ποταμού.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στη «Διαύγεια» «το πρόστιμο έγινε δεκτό από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε Λάρισας».

Η ποινή επιμερίζεται ως εξής:

-Επιβολή προστίμου ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά παράμετρο στην οποία υπάρχει υπέρβαση (με βάση τη σοβαρότητα της υπέρβασης και για έξι φυσικοχημικές και μία μικροβιακή παράμετρο) με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος του υδατικού συστήματος του Ελασσονίτη ποταμού. Συνολικό ποσό δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ.

-Επιβολή προστίμου ύψους δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ για την κατ’ επανάληψη παράβαση πρόκλησης υποβάθμισης περιβάλλοντος ως διπλασιασμός του σχετικού προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο περιφερειάρχης εισηγείται την άμεση συμμόρφωση της επιχείρησης στο σύνολο των παραβάσεων προκειμένου ν’ αποφευχθεί η περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση του Ελασσονίτη ποταμού.

Σε περίπτωση επανάληψης πρόκλησης οποιασδήποτε μορφής υποβάθμισης περιβάλλοντος, δύναται πέραν του διπλασιασμού του ανωτέρω προστίμου να υπάρξει προσωρινή ή μόνιμη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Κατά της παρούσας Απόφασης, που εκδίδεται με βάση το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 για την επιβολή προστίμου, ο παραβάτης έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον :

Της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής.

Του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: