Ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ: Την Δευτέρα η συνάντηση Ερντογάν- Κρίστερσον
6 July 2023
Στη διάθεση των πολιτών οι κλιματιζόμενες αίθουσες της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας: Οδηγίες προφύλαξης από τις υψηλές θερμοκρασίες- Ποιοί κινδυνεύουν -Τί να προσέχουν
6 July 2023

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καμπάνια για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων

Τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα σημαντικό ποσοστό 44% των ατόμων να πιστεύει ότι η πρωταρχική υποχρέωση μιας γυναίκας είναι να φροντίζει το νοικοκυριό και την οικογένειά της.

Προκειμένου να αναθεωρηθούν οι αντιλήψεις και να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δροµολογήσει µια πανευρωπαϊκή καμπάνια στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αντιµετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ αλλά και την Ελλάδα.

Με ημερομηνία έναρξης την 3η Ιουλίου 2023 και με το hashtag #EndGenderStereotypes, η καμπάνια προσπαθεί να ρίξει φως στις επιζήμιες επιπτώσεις των έμφυλων στερεοτύπων, τα οποία περιορίζουν τις επιλογές και τις ευκαιρίες τόσο των γυναικών, όσο και των ανδρών. Αντιμετωπίζοντας και καταρρίπτοντας τα διάφορα στερεότυπα, η εκστρατεία στοχεύει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και στην καλλιέργεια μιας απελευθερωμένης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς για όλους.

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται έχουν ως στόχο να προβληματίσουν το κοινό σχετικά με το αν οι εικονιζόμενες καταστάσεις είναι σπάνιες, ασυνήθιστες ή αναπάντεχες.

Η Helena Dalli, επίτροπος της ΕΕ για θέματα ισότητας, δήλωσε: «Τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν αποτελούν απλώς θέμα προσωπικών απόψεων, καθώς έχουν πραγματικές επιπτώσεις στις γυναίκες και τους άνδρες.

Οι επικρατούσες προσδοκίες σχετικά με τις σπουδές που θα επιλέξει ένα κορίτσι, οι προδιαγεγραμμένες πορείες σταδιοδρομίας για τους άνδρες και οι προκαθορισμένοι ρόλοι για τις γυναίκες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Τα πρότυπα αυτά συμβάλλουν στις διαρκείς οικονομικές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τα έμφυλα στερεότυπα πρέπει επομένως να καταπολεμηθούν, καθώς περιορίζουν τις προσωπικές επιλογές και ελευθερίες. Ευελπιστώ ότι η καμπάνια μας θα ενθαρρύνει τον προβληματισμό σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα και θα συμβάλει στη βελτίωση των προτύπων συμπεριφοράς. Παράλληλα, προσκαλώ όλους τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στις προσπάθειές μας για την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να ασκούν σημαντική επιρροή στην απασχόληση, τη φροντίδα και τους ηγετικούς ρόλους

Τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να περιορίζουν τις ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο και να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στο σπίτι. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν το 51% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και υπερτερούν των ανδρών όσον αφορά την πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε διάφορους τομείς, εξακολουθούν να μην εκπροσωπούνται επαρκώς στην αγορά εργασίας. Αυτή η έλλειψη διαφορετικότητας είναι ιδιαίτερα εμφανής στους τομείς των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) καθώς και στις ηγετικές θέσεις. Σύμφωνα με τη Eurostat, μόνο το 67,7% των γυναικών στην ΕΕ απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση, σε αντίθεση με το 78,5% των ανδρών. Μόλις το 20% των αποφοίτων στον τομέα της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι γυναίκες, ενώ ένα ισχνό 8% των διευθύνοντων συμβούλων σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ είναι γυναίκες.

Οι γυναίκες επωμίζονται δυσανάλογα μεγάλο βάρος της μη αμειβόμενης φροντίδας και της οικιακής εργασίας, γεγονός που συχνά οδηγεί σε προκλήσεις όσον αφορά την εξισορρόπηση της πλήρους απασχόλησης και των επαγγελματικών φιλοδοξιών. Ως αποτέλεσμα, πολλές γυναίκες αναγκάζονται να επιλέξουν μερική απασχόληση ή να κάνουν συμβιβασμούς ως προς τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Ταυτόχρονα, οι άνδρες συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις που απορρέουν από τα έμφυλα στερεότυπα. Οι άδικες κοινωνικές προσδοκίες και τα στερεότυπα ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο για τους άνδρες στο να λάβουν γονική άδεια, ακόμη και όταν το επιθυμούν.

Τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να υφίστανται σε σημαντικό βαθμό στην Ελλάδα

Η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων με βαθμολογία 53,4 στα 100, δηλαδή 15,2 μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αν και η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο από το 2010, με αύξηση της βαθμολογίας της κατά 4,8 μονάδες, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανισότητες μεταξύ των φύλων. Για παράδειγμα, οι γυναίκες κατέχουν μόνο το 21% των κοινοβουλευτικών εδρών και το 15,5% των θέσεων υπουργών της κυβέρνησης, αναδεικνύοντας έντονες ανισότητες όσον αφορά την εξουσία και την εκπροσώπηση.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 69% συμφωνεί ότι ο πρωταρχικός ρόλος της γυναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι και την οικογένειά της, ενώ το 65% πιστεύει ότι η βασική υποχρέωση του άνδρα είναι να παρέχει οικονομική στήριξη.

Η εκκίνηση αυτής της εκστρατείας σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025. Έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3 Ιουλίου 2023 και θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025 αποσκοπεί στη συγκρότηση μιας Ένωσης όπου γυναίκες και άνδρες θα μπορούν να ακολουθήσουν την πορεία που έχουν επιλέξει στη ζωή τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν βία ή στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο. Επιπλέον, η εν λόγω Στρατηγική επιδιώκει να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους να ευδοκιμήσουν και να συμμετάσχουν σε ηγετικούς ρόλους εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: