Μια γλώσσα υπό εξαφάνιση: Ο αγώνας της μοναδικής γυναίκας που τη μιλά
11 May 2023
Αϊτή: Πάνω 100.000 παιδιά λιμοκτονούν
11 May 2023

«Ζεσταίνεται» το…ταμείο του Δήμου Καρδίτσας από το «Τέλος Φυσικού Αερίου»

Ένα σημαντικό ποσό ύψους 102.343,12 ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο Δήμος Καρδίτσας από το «Τέλος Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με την απόφαση των  Υπουργών  Οικονομικών,  Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  Εσωτερικών που αφορά την κατανομή και διαδικασία απόδοσης του ειδικού τέλους που αφορά στη κατανάλωση φυσικού αερίου στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 229 του ν. 4920/2022.

Αντίθετα με το Δήμο Καρδίτσας οι άλλοι 3 Δήμοι όπου επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου θα πάρουν ελάχιστα χρήματα με βάση τη συμμετοχή του στη συνολική κατανάλωση. Ειδικότερα στο Δήμο Παλαμά αναλογούν 1.388,92 ευρώ, στο Δήμο Σοφάδων 1.190,15 ευρώ και στο Δήμο Μουζακίου μόλις 266,63 ευρώ .

Η κατανομή του ειδικού τέλους στους δικαιούχους Δήμους γίνεται με κριτήριο την συμμετοχή τους κατά την χρονική περίοδο 01.01.2021 έως και 31.12.2021 στην συνολική πραγματοποιηθείσα κατανάλωση φυσικού αερίου εντός των γεωγραφικών ορίων του αντίστοιχου Διαχειριστή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, εντός των οποίων κείται ο δικαιούχος Δήμος που στην προκειμένη περίπτωση των 4 Δήμων της ΠΕ Καρδίτσας  είναι  η «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας.

Πως προκύπτουν τα ποσά

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου Δήμου στο ειδικό τέλος, προκύπτει από το κλάσμα της πραγματοποιηθείσας κατανάλωσης φυσικού αερίου στη γεωγραφική περιοχή του συγκεκριμένου Δήμου, προς την συνολική πραγματοποιηθείσα κατανάλωση φυσικού αερίου στους δικαιούχους Δήμους, οι οποίοι κείνται στα γεωγραφικά όρια του αντίστοιχου Διαχειριστή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Το ειδικό τέλος καταβάλλεται στον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που συστάθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τον σκοπό αυτόν, με ονομασία «Τέλος Φυσικού Αερίου».

Με την συγκεκριμένη απόφαση κατανέμεται από τον λογαριασμό στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, συνολικό ποσό ύψους 5.153.314 ευρώ που αντιστοιχεί στην καταβολή από τους Διαχειριστές Δικτύων Φυσικού Αερίου «Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ίσου με το δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) των καθαρών κερδών τους (μετά φόρων) του έτους 2021, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές τους καταστάσεις για το έτος αυτό

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%C2%AB%CE%B6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%C2%BB-%CF%84%CE%BF%E2%80%A6%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%C2%AB%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%C2%BB

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: