Λεμόνι: Τα οφέλη και οι μύθοι για τον χυμό του
13 November 2019
Τελικά ισχύει ότι η σοκολάτα βοηθάει στη σεξουαλική διέγερση;
13 November 2019

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του δικτύου περιοχών Natura 2000

Την πρώτη έκδοση ενός Διαδικτυακού Γεωχωρικού Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support System – DSS), το οποίο θα υποβοηθήσει σημαντικά τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000, παρουσίασαν ερευνητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε ημερίδα εργασίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019.
Ως υπεύθυνοι της δράσης C.3 του LIFE-IP 4 NATURA, οι ερευνητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου παρουσίασαν την πρώτη έκδοση του Συστήματος στα στελέχη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό να βελτιωθεί και να εξασφαλιστεί η δημιουργία ενός εργαλείου υψηλής ποιότητας, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες των τελικών χρηστών.

Το νέο αυτό σύστημα θα βοηθήσει το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα.

Παρέχοντας οδηγίες, επικαιροποιημένες πληροφορίες και στοιχεία για την κατάσταση αδειοδότησης και εξουσιοδότησης, το νέο σύστημα θα επιτρέψει τον καλύτερο έλεγχο των ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα απλουστευθούν και θα επιταχυνθούν σημαντικά.

Το πρόγραμμα LIFE-IP 4 NATURA
Το LIFE-IP 4 NATURA, το πρώτο ολοκληρωμένο έργο Life (Life Integrated Project – LIFE IP) που εγκρίνεται για την Ελλάδα, είναι το σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της ελληνικής φύσης.

Στόχος του είναι η ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας της φύσης στην Ελλάδα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, για πρώτη φορά ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται με την προστασία της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστημονική γνώση.

Στο πλαίσιο του LIFE-IP 4 NATURA -του μεγαλύτερου σε διάρκεια και χρηματοδότηση προγράμματος για τη φύση που έχει λάβει ποτέ η χώρα- δέκα εταίροι, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μια «ασπίδα» για την ελληνική φύση, σχεδιάζοντας νέα εργαλεία προστασίας και διαχείρισης και αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Το έργο έχει διάρκεια 8 έτη (2018-2025)
και προϋπολογισμό €17 εκατ.
(με συγχρηματοδότηση €10,2 εκατ. από την ΕΕ, και εθνική συμμετοχή €4 εκατ. από το Πράσινο Ταμείο και τη συμμετοχή των εταίρων).

Συμμετέχουν το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, το πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, η WWF-Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, οι Περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, το Πράσινο Ταμείο.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος.
Πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τα χωρικά όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας).
Χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας (για πρώτη φορά στην Ελλάδα).
Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, που αξιοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση των ειδών και οικοτόπων και θα αποτυπώνουν χωρικά τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και δημιουργία νέων σύγχρονων εργαλείων άσκησης πολιτικής, τα οποία θα διευκολύνουν τη λήψη ορθών αποφάσεων από στελέχη όλων των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης για την καλύτερη διαχείριση των περιοχών Natura 2000.
Ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης για το δίκτυο Natura 2000 με επίκεντρο της Ημέρα Natura 2000.
Επικαιροποίηση του πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 2021-2027 ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τις περιοχές Natura 2000.
Συντονισμός και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: