Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
26 November 2019
Την Πέμπτη οι εκλογές στην ΚΕΔΕ
26 November 2019

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αλοννήσου

Ο Δήμος Αλοννήσου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλοννήσου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αλοννήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο: 50 ώρες

Υπολογιστικά Φύλλα- Παρουσιάσεις: 50 ώρες

Βάσεις Δεδομένων- Εξειδικευμένα Θέματα: 50 ώρες

Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην Καθημερινή Ζωή: 25 ώρες

Ηλεκτρονικά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (social media): 25 ώρες

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία: 25 ώρες

Οικιακή Μελισσοκομία: 25 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτων χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο τηλέφωνο 2424350208, Διεύθυνση: Δημαρχείο Αλοννήσου, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου και στο email: kkalonissoy@0578.syzefxis.gv.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Comments are closed.

%d bloggers like this: