1,9 εκατ. ευρώ στους δήμους της Λάρισας
21 Δεκεμβρίου 2020
Ανοίγει ο δρόμος για την ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου Καρδίτσας
22 Δεκεμβρίου 2020

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ελλειπή προστασία περιοχών Natura

Καταδικαστική απόφαση σε βάρος της χώρας μας εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση των μέτρων διατήρησης οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας σε ειδικές ζώνες διατήρησης.

Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασκήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ελλάδα δεν προστατεύει επαρκώς την βιοποικιλότητα σε περιοχές Natura, καθώς, από το 2012 η χώρα μας δεν έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για τη διατήρηση οικοτόπων και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες που απαιτούνται για αυτό το σκοπό.

«Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό των κατάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων μέτρων διατήρησης όσον αφορά τους 239 τόπους κοινοτικής σημασίας οι οποίοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και περιλαμβάνονται στην απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει, αντιστοίχως, από το άρθρο 4, παράγραφος 4, και από το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006», αναφέρει η απόφαση.

Στην περίπτωση που η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, κινδυνεύει με την επιβολή προστίμων.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: