Μπάιντεν: Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με το Ιράν
25 March 2023
25η Μαρτίου: Με αίθριο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες ο εορτασμός της εθνικής επετείου
25 March 2023

Κρατική Αρωγή σε πληγέντες του «Διομήδη» σε περιοχές των Δήμων Καρδίτσας και Μουζακίου

Την οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής που συνίσταται από 60% δωρεάν κρατική αρωγή και 40% άτοκο δάνειο για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από την πλημμύρα της 10ης, 11ης και 12ης Ιανουαρίου 2022, – της κακοκαιρίας «Διομήδης»- σε περιοχές των Δήμων Καρδίτσας και Μουζακίου,

προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπογράφουν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσας και οι Υφυπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωαν. Τσακίρης και Υποδομών και Μεταφορών κ. Γ. Καραγιάννης.

Οι περιοχές που οριοθετούνται από την απόφαση ως πλημμυρόπληκτες είναι η πόλη της Καρδίτσας και η Κοινότητα Καναλίων του Δήμου Μουζακίου ενώ το  έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα, στις συγκεκριμένες περιοχές αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.)

Εντός 3 μηνών οι αιτήσεις για διενέργεια αυτοψίας σε πληγέντα κτήρια

Σύμφωνα με την απόφαση «ο/η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου που έχει πληγεί από την πλημμύρα του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

Προκειμένου να καθοριστεί  κάποιος δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για:

– ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο

-επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:

-είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

-είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο

Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./οικ. 3073/Α321/16-4-2020 (Β’ 1577 και διόρθωσης σφάλματος Β’ 1877) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και στην υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28-8-2015 (Β’ 1894) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

Το ύψος της Στεγαστική Συνδρομής

Η Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή κτηρίων καθορίζεται στα 1000€/τ.μ με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτηρίου τα 150 τ.μ , για Ιερούς Ναούς 850 €/τ.μ., για κτήρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα στα € 500 /τ.μ., για αποθήκες, σταβλους, αγροικίες εποχιακής χρήσης και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking) το ποσό των € 300 ανά τ.μ. για κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες, και κωδωνοστάσια, το ποσό των 400 € ανά τ.μ., ενώ για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από τον ΝΟΚ, χορηγείται ποσό Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας.

Αντίστοιχα η Στεγαστική Συνδρομή για επισκευή κτηρίων καθορίζεται για κατοικίες και βοηθητικούς χώρους κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου, το ποσό των 60 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης, για Ιερούς Ναούς, το ποσό των 50 € ανά τ.μ. , για κτήρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης όπως προαναφέρθηκαν το  ποσό των 40 € ανά τ.μ. για κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες και κωδωνοστάσια, το ποσό των 25 € ανά τ.μ. για αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροικίες εποχιακής χρήσης και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό των 20 € ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης.

Χορηγείται, εφόσον απαιτείται, επιπλέον Σ.Σ. για αντικατάσταση καυστήρα (πετρελαίου, φυσικού αερίου, ξύλου, pellet, βιομάζας, μεικτής καύσης), κυκλοφορητή, εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους και τις προβλεπόμενες διαδικασίες παρατίθεται ολόκληρη η ΚΥΑ όπως δημοσιεύτηκε 24 Μαρτίου 2023 στο ΦΕΚ.

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%C2%BB-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%852

Comments are closed.