Απομάκρυνε 10 τόνους ελαστικών από τον Τιταρήσιο ο δήμος Τυρνάβου
9 October 2020
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) στο Νοσοκομείο Τρικάλων
9 October 2020

ΚΥΑ για τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές και τους όρους επιχορήγησης για την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων

Δημοσιεύτηκε η κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 17-20 Σεπτεμβρίου. Οι περιοχές είναι :

α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Με την ΚΥΑ περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στη διαδικασία της στεγαστικής επιχορήγησης των πληγέντων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ:
Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης.

Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη προθεσμία αφορά και σε αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: