Έφτασαν τα πρώτα εμβόλια στη Λάρισα
28 Δεκεμβρίου 2020
Τριάντα νοσηλευόμενοι με κορωνοϊό στο Νοσοκομείο Βόλου
28 Δεκεμβρίου 2020

ΚΥΑ ορίζει ότι έργα του «Φιλόδημος Ι» που μένουν εκτός “Α. Τρίτσης» θα χρηματοδοτηθούν από το ΥΠΕΣ

Με κοινή υπουργική απόφαση των Τ. Θεοδωρικάκου, Χρ. Σταϊκούρα, Θ. Σκυλακάκη και Αδ. Γεωργιάδη τροποποιείται η ισχύουσα ΚΥΑ για το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Ειδικότερα η ΚΥΑ προβλέπει ότι για τα έργα του Προγράμματος ” Φιλόδημος Ι” που δεν μεταφέρθηκαν στο ΕΣΠΑ και δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, η χρηματοδότησή τους θα γίνει από τους εναπομείναντες πόρους του προγράμματος και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών και με δαπάνη της τάξης των 100 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα με την προηγούμενη απόφαση, στο άρθρο 21 «Μεταβατικές διατάξεις», στην παράγραφο 1 οριζόταν ότι: «Έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και δεν μεταφέρονται σε αντίστοιχα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μεταφέρονται στο σύνολό τους στο παρόν Πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας».

Τώρα με την προσθήκη του νέου εδαφίου ορίζεται ότι:

«Έργα που δεν μεταφέρονται κατά τα ανωτέρω στο παρόν πρόγραμμα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από τους εναπομείναντες πόρους του προγράμματος Φιλόδημος Ι και την ΣΑΕ 055/2 μέχρι εξαντλήσεώς τους».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, με την αλλαγή της απόφασης «προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δαπάνη αυτή της τάξεως των 100.000.000,00 € προκαλείται από το γεγονός ότι έργα ενταγμένα στο ΠΔΕ και τον πολυετή προγραμματισμό του Υπουργείου των οποίων εκκρεμούσε η αποπεράτωση και πληρωμή λόγω των ισχυουσών ρυθμίσεων θα μπορέσουν να αποπληρωθούν δυνάμει των διατάξεων της παρούσας. Η εν λόγω δαπάνη κατανέμεται στα επόμενα έτη ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης των έργων και δεν ανατρέπει τον πολυετή προγραμματισμό του Υπουργείου».

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: