Παραιτήθηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καρδίτσας
26 November 2019
Αναγνωρίστηκε και επίσημα ως ιαματική πηγή το Κόκκινο Νερό
26 November 2019

Λύση στη διαχείριση των οικιακών λυμάτων της Κοιλάδας

Ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των οικιακών λυμάτων της Κοιλάδας αναμένεται να δοθεί με την ολοκλήρωση του έργου για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οποίου η σύμβαση υπογράφτηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Λαρισαίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Απ. Καλογιάννη και την εκπρόσωπο της εταιρίας ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΒΕΤΕ, παρόντων του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΛ Δ. Μαβίδη, του Γενικού Διευθυντή Δ. Σαββοργινάκη και της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας της επιχείρησης Α. Ζαχίδου.
Το έργο προϋπολογισμού 1.030.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας λυμάτων» καθώς και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ.
Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 12 μήνες.
Πρόκειται για σημαντικό έργο που διαμορφώνει νέα δεδομένα στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης των αστικών λυμάτων, ιδίως σε περιόδους που τα καιρικά φαινόμενα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, ενώ ο δήμος Λαρισαίων είναι από τους πρωτοπόρους στην δημιουργία υποδομών αποχέτευσης σε οικισμούς με λιγότερους από 2000 κατοίκους.
Στην σημερινή της κατάσταση η ΤΚ Κοιλάδας δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και η αποχέτευση γίνεται με βόθρους οι οποίοι εκκενώνονται ανά διαστήματα.
Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή:
I. του σωληνωτού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού
II. του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού προσαγωγής των λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κοιλάδας
Τα δίκτυα θα κατασκευαστούν από αγωγούς PVC (σειρά 41) ανθεκτικούς σε υγρά αστικά λύματα διαμέτρου Φ200 χλστ, συνολικού μήκους 4.650μ..
Ταυτόχρονα στο δίκτυο μεταφοράς λυμάτων θα κατασκευαστούν 91 κεντρικά φρεάτια και 300 φρεάτια πεζοδρομίου ,για τη σύνδεση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο.
Άμεσα θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Κοιλάδας.
Ο σχεδιασμός των έργων έχει γίνει για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επεξεργασίας των λυμάτων που παράγονται από το συγκεκριμένο πληθυσμό με πρόβλεψη 40ετίας
Ωφέλειες από το έργο
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων για όλους τους οικισμούς της αρμοδιότητάς της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έχοντας διασφαλίσει για τους μεγαλύτερους οικισμούς (Δ.Ε. Λαρισαίων, Δ.Ε. Γιάννουλης) την κατάλληλη διαχείριση των λυμάτων έχει σχεδιάσει την διαχείριση των λυμάτων και για τους οικισμούς της Δ.Ε. Κοιλάδας. με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης στις ΤΚ Μάνδρας και Κουτσόχερου και έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί η μονάδα επεξεργασία λυμάτων .
Ακολουθεί η κατασκευή αντίστοιχων έργων και στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες.
Κύριοι λόγοι που επιβάλουν την διαχείριση των αστικών λυμάτων και σε οικισμούς του δήμου Λαρισαίων με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (Δ προτεραιότητας) είναι ότι τα εδάφη στην περιοχή της Δ.Ε. Κοιλάδας είναι μη απορροφητικά και η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε ανεξάρτητους ιδιωτικούς βόθρους με συνέπεια τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, τη δημιουργία δυσοσμιών και γενικά την όχληση των κατοίκων της περιοχής.
Επιπλέον η ανάγκη εκκένωσης των βόθρων είναι ιδιαίτερα συχνή γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό κόστος αλλά και επιβάρυνση του βιολογικού καθαρισμού. της Λάρισας.
Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων θα δώσει λύση στα προβλήματα που υπάρχουν.
Οι κάτοικοι δεν θα χρησιμοποιούν τους βόθρους. Τα λύματα μέσω του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων θα συλλέγονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ενώ τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε έδαφος με φυτική βλάστηση για άρδευση.
Έτσι θα σταματήσει η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, η δημιουργία δυσοσμιών, η ρύπανση γενικότερα λόγω αδυναμίας απορρόφησης των λυμάτων, η οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΥΑΛ για εκκένωση των βόθρων και η επιβάρυνση του βιολογικού καθαρισμού της Λάρισας.

Comments are closed.

%d bloggers like this: