Εκτροπή μηχανήματος έργου στο Δήμο Αργιθέας
8 February 2022
55χρονος βρέθηκε νεκρός στον Κισσό Πηλίου
8 February 2022

Μέχρι 25 Φεβρουαρίου η επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ

Μέχρι 25 Φεβρουαρίου οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Εσωτερικών.

Αναλυτικότερα το ΥΠΕΣ με Εγκύκλιο του ζητά από τους ΟΤΑ τα εξής:

Οι στατιστικοί ανταποκριτές των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων τους, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) μέχρι τις 25.2.2022.

Α. Περιεχόμενο επικαιροποίησης

Α1. Οι ανταποκριτές των υπόχρεων Φορέων οφείλουν να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των αναφορών

α) Στοιχεία Απολογισμού,

β) Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17.9.2010 (Διαθέσιμα, Δάνεια και Υποχρεώσεις),

γ) Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού και

δ) Κινήσεις Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών μηνών Δεκεμβρίου 2020 και 2021 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία .

Α2. Επιπροσθέτως, οι ανταποκριτές των νομικών προσώπων οφείλουν να μεριμνήσουν για την πλήρη συμφωνία των στοιχείων α) ανάμεσα στην αναφορά «Στοιχεία Απολογισμού» του Κόμβου και στους Πίνακες Ι. ΕΣΟΔΑ και ΙΙ. ΕΞΟΔΑ της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων (ΔΒΔ) και β) ανάμεσα στην αναφορά «Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/0094/17.09.2010 (Διαθέσιμα, Δάνεια και Υποχρεώσεις)» του Κόμβου και στον πίνακα ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΔΒΔ, μηνών Δεκεμβρίου 2018, 2019, 2020 και 2021, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη ενημέρωση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας όπου διαπιστώνονται ελλείψεις.

Β. Διαδικασία επικαιροποίησης

B1. Οι ανταποκριτές των Φορέων που διαθέτουν τα στοιχεία τους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας αυτοματοποιημένα μέσω διεπαφών (webservices) και θέλουν να προβούν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους, θα αποστείλουν email στη διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου data-ota@ypes.gr, αναφέροντας τις αναφορές και τις περιόδους για τις οποίες επιθυμούν επανάντληση.

B2. Οι ανταποκριτές των Φορέων που υποβάλλουν τα στοιχεία τους στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας μέσω της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats, πρέπει:

α) να υποβάλουν μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικό αίτημα ξεκλειδώματος της αναφοράς που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και β) να αποστείλουν email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data-ota@ypes.gr με τις αναφορές και τις περιόδους για τις οποίες επιθυμούν επαναϋποβολή.

Το Υπουργείο θα μεριμνήσει για την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων και για το άμεσο ξεκλείδωμα των αναφορών στην εφαρμογή (εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας).

B3. Τα δελτία των Νομικών Προσώπων μηνός Δεκεμβρίου των ετών 2018, 2019, 2020 και 2021 της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων θα από-οριστικοποιηθούν μαζικά στις 7.2.2022 και θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 25.2.2022.

Εγκύκλιος

Comments are closed.