Σκιάθος: Νέο δίκτυο μονοπατιών απαντά στις ανάγκες του σύγχρονου πεζοπορικού κοινού
8 Δεκεμβρίου 2020
Ζητάμε και άλλες “ενισχύσεις”, νοσούν πάνω από 100 άτομα
8 Δεκεμβρίου 2020

Νέο έργο 27,9 εκ. ευρώ για την διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δημοσίου από την ΚτΠ Α.Ε.

Στην τελική ευθεία υλοποίησής του εισέρχεται μεγάλο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο τομέα, καθώς δημοσιεύθηκε η απόφαση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο του έργου, «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημοσίας Διοίκησης».

Κύριος του έργου είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, η οποία είναι και η αναθέτουσα αρχή. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από Εθνικούς Πόρους.

Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο, είναι η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η δυνατότητα χρήσης κοινών προτύπων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Συνήθως, τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα που έχουν υλοποιηθεί κατά διαστήματα, από διαφορετικούς δημόσιους φορείς και τις περισσότερες φορές χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, αδυνατούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή -ακόμα και αν τελικά αυτό συμβεί- επιτυγχάνεται με σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήμα. Η δε επικοινωνία που επιτυγχάνεται είναι πολλές φορές «εύθραυστη» και μη ολοκληρωμένη.

Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, το αντικείμενο του έργου της Συμφωνίας – Πλαίσιο, συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών για την ανάπτυξη διεπαφών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο:

  • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
  • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης gov.gr με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή.

-Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την λειτουργία διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα είναι:

Πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες εύκολα και γρήγορα,
Συνεργασία μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων,
Θεμελίωση ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου του Έργου της Δημόσιας Διοίκησης,
Ολοκλήρωση μίας συναλλαγής με μέγιστη διαφάνεια, ανεξάρτητα από τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
Παραμετροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων,
Εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: