Την Δευτέρα οι αιτήσεις για το “Εξοικονομώ” στη Θεσσαλία
29 Ιανουαρίου 2021
Σοκ στη Λάρισα με το θάνατο των δύο ιατρών στον Όλυμπο
29 Ιανουαρίου 2021

Νομοσχέδιο για καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου φορέων γενικής κυβέρνησης

Νομοσχέδιο που αφορά στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη και τον αναπληρωτή υπουργό Στ. Πέτσα στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η διασφάλιση της παροχής στον πολίτη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από κάθε δημόσιο φορέα με τη χαμηλότερη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης.

Παράλληλα, προβλέπεται -για πρώτη φορά- η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ήτοι και στους δήμους και τις περιφέρειες . Συμπεριλαμβάνονται, επίσης, διατάξεις που αφορούν στον Σύμβουλο Ακεραιότητας, προκειμένου να συμβάλλει καθοριστικά στην αναφορά, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών εν τη γενέσει τους.

Αποσαφηνίζεται το πεδίο λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου, του οποίου το νομικό πλαίσιο χαρακτηριζόταν από κατακερματισμό ρυθμίσεων.

Προωθείται η συμμόρφωση των κανόνων λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες των φορέων και αρχών που έχουν ελεγκτική, εποπτική και συντονιστική αρμοδιότητα (Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργείο Οικονομικών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας).

Το νομοσχέδιο, λοιπόν, προβλέπει ότι στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης θα υπάρχουν «Σύμβουλοι Ακεραιότητας».

Ο «Σύμβουλος Ακεραιότητας» θα αποτελεί ένα «εμπιστευτικό σημείο επαφής για τους Υπαλλήλους του Φορέα, προκειμένου να αναζητήσουν υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλή σχετικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας στο χώρο εργασίας τους». Σχετικά με ζητήματα «διαφθοράς, παρενόχλησης, διακρίσεων, ηθικών διλημμάτων και παρατυπιών».

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής αυτών των «Συμβούλων», από σχεδιάγραμμα της παρουσίασης του Νομοσχεδίου προκύπτει ότι δεν θα είναι νέες προσλήψεις, αλλά Δημόσιοι Υπάλληλοι που θα αναλαμβάνουν αυτά τα καθήκοντα με απόσπασή τους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εν συνεχεία τοποθέτησή τους σε κάθε Φορέα.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής όπως αποτυπώνεται στην παρουσίαση του νομοσχεδίου, είναι η εξής:

1) Πιστοποίηση: σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

2) Μητρώο: εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων

3) Επιλογή: πρόσκληση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επιλογή από 3μελή Επιτροπή (Εθνική Αρχή Διαφάνειας – Υπουργείο Εσωτερικών – Φορέας)

4) Τοποθέτηση: απόσπαση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τοποθέτηση στον Φορέα.

Ο ρόλος του «Συμβούλου Ακεραιότητας» θα είναι:

Ι) Υποστηρικτικός

– Παροχή συμβουλευτικής συνδρομής για ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας.

– Παραλαβή εμπιστευτικών ή μη αναφορών από Υπαλλήλους του Φορέα, για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς.

ΙΙ) Ενημερωτικός

– Παροχή ενημέρωσης στο προσωπικό του Φορέα για θέματα ακεραιότητας.

– Συμμετοχή στην ανάπτυξη εσωτερικών πολιτικών και εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας.

ΙΙΙ) Συμβουλευτικός

– Συνεργασία με τη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του Φορέα με σκοπό την προώθηση πολιτικών ακεραιότητας σε όλους τους τομείς.

– Σύνταξη ετήσιας Έκθεσης για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας του Φορέα.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: