9χρονος βρήκε στον δρόμο 300 ευρώ και τα παρέδωσε
30 Σεπτεμβρίου 2021
Ενέργεια: Χρηματοδότηση έργων χρήσης υδρογόνου και σταδιακή κατάργηση του φυσικού αερίου
30 Σεπτεμβρίου 2021

Νότιο Πήλιο: Ξεκινούν έργα οδικής ασφάλειας 2.000.000 ευρώ

Το οδικό κύκλωμα του Νοτίου Πηλίου συντηρεί και βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέο έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ που ξεκινά άμεσα, μετά τη σύμβαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το νέο έργο
Στο οδικό κύκλωμα του Νοτίου Πηλίου προβλέπονται:

  • Κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και επεκτάσεις υπαρχόντων τοίχων αντιστήριξης για την αντιστήριξη των πρανών ανάντι και κατάντι της οδού, αποκατάσταση φρεατίων καθώς και διαμορφώσεις των εισόδων και εξόδων των τεχνικών από σκυρόδεμα, και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία.
  • Κατασκευή νέων φρεατίων συλλογής επιφανειακών υδάτων
  • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης με συρματοκιβώτια
  • Κατασκευή πασσαλοσυστοιχιών με ενιαίο κεφαλόδεσμο για σταθεροποίηση των κατολισθήσεων
  • Αποκατάσταση των βλαβών των ερεισμάτων και της υπόβασης – βάσης του
    οδοστρώματος όπου απαιτείται όπως και αντιστοίχως των ασφαλτικών στρώσεων.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: