Δέκα προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στον Δήμο Μετεώρων
10 Σεπτεμβρίου 2021
Λάρισα: “Αστική αναζωογόνηση” με έργα 16 εκατ. ευρώ
10 Σεπτεμβρίου 2021

Οδηγίες του ΥΠΕΣ σε ΟΤΑ για την υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού 2020

Με Εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και
στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου, στη συνέχεια, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013.
Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ). Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον ΠΟΥ του φορέα αρχείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται
στην εγκύκλιο.

Οι οδηγίες της εγκυκλίου αφορούν στις προϋποθέσεις αξιολόγησης σχεδίων προϋπολογισμού 2022, το περιεχόμενο και υποβολή του αρχείου του σχεδίου, τη συμπλήρωση και υποβολή του αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών, ειδικές οδηγίες.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: