Το φράγμα του Θησαυρού: Αισθητική ισορροπία φυσικού περιβάλλοντος και εντυπωσιακού τεχνικού έργου
27 November 2019
Δίκτυο Εργαζομένων στους ΟΤΑ: Απλήρωτες παραμένουν χιλιάδες σχολικές καθαρίστριες
27 November 2019

Οι προτάσεις του δήμου Φλώρινας για τη μεταλιγνιτική εποχή και το ενεργειακό μέλλον της περιοχής

Τις προτάσεις του για την μεταλιγνιτική εποχή και το ενεργειακό μέλλον της περιοχής διατύπωσε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, στο πλαίσιο της εν εξελίξει συζήτησης σχετικά με τα ανοιχτά και σωρευμένα θέματα του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, θα αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ενέργεια που θα παράγει η χώρα τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύστημα διακυβέρνησης της μετάβασης, ποιοι θα εμπλέκονται, τον τρόπο διαχείρισης του εργατικού δυναμικού και τέλος την ύπαρξη ενός χωροταξικού σχεδιασμού των παρεμβάσεων μέσα στα ορυχεία. Προτείνει δε τα εξής:

Συνέχιση της λειτουργίας της υπερσύχρονης καταλυτικής μονάδας της «Μελίτης 1» τουλάχιστον μέχρι το 2038 που είναι και το χρονικό όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατασκευή με μετατροπή της άδειας της λιγνιτικής μονάδας «Μελίτη 2» σε φυσικού αερίου.
Λειτουργία της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, Μελίτης που είναι ζωτικής σημασίας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Πολιτική υποστήριξη για χορήγηση δωρεάν πιστοποιητικών CO2 και στη χώρα μας, που θα δώσει προοπτική στη λιγνιτική παραγωγή για τα επόμενα 20 χρόνια, κάτι που δεν έγινε το 2014.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας υπογραμμίζει επίσης ότι περιοχή σήμερα δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους «κραδασμούς» που προκύπτουν από την χειμάζουσα οικονομική κατάσταση. Αυτό λοιπόν που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την περιοχή είναι η μετάβαση, να είναι δίκαιη. Να μη μείνει δηλαδή ο τόπος χωρίς υποστήριξη, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έδωσε τα πάντα για να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί ένα σύνολο δράσεων όπως:

Η σύσταση ενεργειακής κοινότητας στον δήμο.
Η ενεργειακή αναβάθμιση, «πράσινη ανακαίνιση», των δημοτικών (σχολικών) κτηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
Η δημιουργία δικτύου φυσικού αερίου που θα εξασφαλίζει την διανομή του σε όλο το δήμο Φλώρινας.
Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Βιομηχανικής Περιοχής με παράλληλη στήριξη σύγχρονων επενδυτικών πλάνων επιχειρήσεων.
Η αξιοποίηση του υπάρχοντος γεωθερμικού πεδίου της περιοχής για θέρμανση των πανεπιστημιακών και δημοτικών κτηρίων καθώς και κοινόχρηστων χώρων.
Η εδαφική αποκατάσταση των ορυχείων και η επιστροφή τους στην τοπική κοινωνία για αξιοποίησή τους, τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στην εγκατάσταση Α.Π.Ε.
Ο σχεδιασμός προγραμμάτων προετοιμασίας ανθρώπινου δυναμικού.
Η δημοπράτηση και η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της λεκάνης της Φλώρινας από το φράγμα Τριανταφυλλιάς και τους ταμιευτήρες Κολχικής και Παρορίου.
Η κατασκευή του κάθετου άξονα Πτολεμαΐδα – Φλώρινα και των υπολοίπων οδικών αξόνων, Φλώρινα – Πισοδέρι-Πρέσπα, και Φλώρινα-Υδρούσα-Νυμφαίο.
Η γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
Η επιδότηση των ενεργειακών φυτών για χρήση τους στην λειτουργία των τηλεθερμάνσεων.
Η υποστήριξη – προβολή του Τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.
Η εκπόνηση μελέτης για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των μονάδων καθώς και για το ύψος των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή.

Comments are closed.

%d bloggers like this: