Έκανε 31 και «κάηκε» το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου
18 Ιουλίου 2020
Δεν είναι μόνο ο κοροναϊός – «Ξαναχτύπησε» ο ιός του Δυτικού Νείλου
19 Ιουλίου 2020

Οι Στόχοι της ΕΕ για την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή ασφάλεια

Οι Στόχοι της ΕΕ για την προστασία του κλίματος
και την ενεργειακή ασφάλεια
Από τον Αθανάσιο Ακρίβο, Επικεφαλή της παράταξης “Θεσσαλία Πράσινη Περιφέρεια”, Περιφερειακό Σύμβουλο

Η καλύτερη ποιότητα του αέρα αλλά και η δυνατότητα μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας είναι τα πιο σημαντικά κίνητρα για την μετατροπή των μεταφορών σε τροφοδοτούμενες από ηλεκτρική ενέργεια. Δεν επιτρέπει μόνο την συνεχή παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο όχημα, αλλά και τη δυνατότητα χρήσης μπαταριών οχημάτων συνδεδεμένων στο έξυπνο δίκτυο για την προσωρινή αποθήκευση ενέργειας από κυμαινόμενες πηγές όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια η οποία έχει διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα.
Ο στόχος της πρόληψης της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά περισσότερο από δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα είναι ο γενικά αποδεκτός ως απαραίτητος στόχος για την αποφυγή επικίνδυνων κλιματικών αλλαγών.
195 χώρες συμφώνησαν σε αυτό το στόχο στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος COP στο Παρίσι το 2015. Επιπλέον, αυτά τα έθνη έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να κατευθύνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας ακόμα περισσότερο στους 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.
Καθώς η ΕΕ σημειώνει ταχεία πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτών των στόχων, η Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα ένα πλαίσιο πολιτικής για την περίοδο έως το 2030, το οποίο υποδηλώνει περαιτέρω μείωση των εκπομπών κατά 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.
Η επίτευξη αυτού του στόχου έχει σκοπό να χρησιμεύσει ως βάση για την περαιτέρω πρόοδο της ΕΕ προς εκπλήρωση του στόχου της μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον κατά 60% έως το 2040 και κατά 80% έως το 2050.
Η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε συνδυασμό με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι καθοριστική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η ΕΕ επιδιώκει να αποκτήσει το 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.
Δεδομένου ότι οι μεταφορές αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ, η ανάγκη μείωσης των εκπομπών στον τομέα αυτό είναι αναπόφευκτη. Έτσι, για τις μεταφορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι έχει στόχο να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Αναγνωρίζοντας ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές μπορούν να μειωθούν με τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων, ενέκρινε το 2013 τη στρατηγική για τα εναλλακτικά καύσιμα.
Υπάρχει ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο συνδυασμό επιλογών (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, δηλαδή φυσικό αέριο και φυσικό αέριο, υδρογόνο, βιοκαύσιμα) ειδικά για τους αντίστοιχους τρόπους μεταφοράς.
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο είναι καθολικοί ενεργειακοί φορείς που μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροποίηση των πρωτογενών πηγών ενέργειας για τις μεταφορές, γεγονός που θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
Η συμβολή του φυσικού αερίου στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των μεταφορών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με τη χρήση βιομεθανίου και συνθετικού μεθανίου (δηλαδή τεχνολογίες ηλεκτρικής ενέργειας σε αέριο).
Tα βιοκαύσιμα και ιδίως τα προηγμένα που παράγονται από πρώτες ύλες και δεν δημιουργούν πρόσθετη ζήτηση για χρήση καλλιεργήσιμης γης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές.
Επιπλέον, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Δεν αυξάνει μόνο την ενεργειακή απόδοση των οχημάτων αλλά και διαφοροποιεί τις πηγές ενέργειας για τις μεταφορές. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των συνεχών ασταθών πολιτικών καταστάσεων σε πολλές από τις χώρες εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα προκαλέσουν ταλαντώσεις στο μέλλον των τιμών του πετρελαίου.
Επιπλέον, έχει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις: η Ευρώπη δαπανά περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα για την εισαγωγή καυσίμων υδρογονανθράκων για τις μεταφορές και για την κάλυψη του σχετικού αυξανόμενου κόστους προστασίας του περιβάλλοντος.
h χρήση τεχνολογίας μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να επιτύχουμε στόχους για το CO2 ακόμα και με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Συμπερασματικά η χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας θα πρέπει να συμπληρώνεται με επενδύσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και έξυπνη ρύθμιση, όπως δικαιώματα πρόσβασης στα κέντρα των πόλεων ή αποφάσεις ανάθεσης συμβάσεων υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται την ανάγκη εναρμόνισης και συντονισμού στην Ευρώπη, αλλά και δράσεων που συνειδητοποιούν π.χ. προβλήματα ασφάλειας μπαταριών.
Επιπλέον, η συμμετοχή των κοινοτικών και κοινοτικών φορέων στη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών, π.χ. το πρόγραμμα τεχνολογικής συνεργασίας της Διεθνούς του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας είναι απαραίτητες για την εξέλιξη και επίτευξη των στόχων.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: