Διευρύνεται το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης στον Δήμο Βριλησσίων
29 October 2019
Κατά της λειτουργίας των χρυσωρυχείων στη Θράκη το Συμβούλιο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
29 October 2019

Οκτάμηνη παράταση για το νέο καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Οκτάμηνη παράταση δόθηκε στην αρμόδια Επιτροπή για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Η Επιτροπή, που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, όφειλε ως τις 31 Οκτωβρίου να υποβάλει πρόταση για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, βάσει μνημονιακής δέσμευσης και σύμφωνα με παρ.1 του αρ.18 του ν.4354/2015.

Τα νέα χρονικά περιθώρια καθορίστηκαν με εκπρόθεσμη τροπολογία των υπουργών Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδ. Γεωργιάδη και Εργασίας Γ. Βρούτση, που ψηφίστηκε στη Βουλή, μόνο από το κυβερνών κόμμα.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κρίθηκε “απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας και του χρονοβόρου της διαδικασίας που απαιτείται για τον προσδιορισμό των νέων δικαιούχων κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης τόσο των νυν δικαιούχων όσο και των διεκδικητών του επιδόματος, καθώς και του τρόπου υπολογισμού και του ύψους του επιδόματος, στη βάση διαβάθμισης της έκτασης και της συχνότητας έκθεσης των εκάστοτε δικαιούχων στους παράγοντες κινδύνου που επικρατούν στους οικείους χώρους εργασίας”.

Επιπλέον στην τροπολογία υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα μέλη και οι γραμματείς της Επιτροπής, να λάβουν αποζημίωση – από την ημερομηνία συγκρότησής της, και μάλιστα αποζημίωση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και συνεπώς προκαλείται, κατά τη έκθεση του ΓΛΚ, δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ρύθμιση αυτή, κατά τους υπογράφοντες υπουργούς κρίθηκε «απολύτως αναγκαία δεδομένης της σημασίας του έργου της Επιτροπής, της πολυπλοκότητας των θεμάτων με τα οποία ασχολείται, καθώς επίσης και των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου της».

Να σημειωθεί ότι με την παρ.1 του αρ.18 του ν.4354/2015, ως ισχύει, προβλέπεται η λειτουργία Επιτροπής αρμόδιας για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Έργο της Επιτροπής ιδίως είναι:

(α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

(β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

(γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Σύμφωνα με την παρ.9 του ίδιου άρθρου, η Επιτροπή όφειλε να υποβάλει τελική γνωμοδότηση έως την 31η Οκτωβρίου 2019, προθεσμία που τώρα πήρε παράταση.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: