Στις φλόγες τυλίχθηκε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο έξω από τη Σίνδο
14 March 2023
Στην Epsilon Net το 80% της Ορόσημο Πληροφορική Α.Ε.
14 March 2023

ΟΤΕ: Τι προβλέπουν οι νέες συμβάσεις για μισθούς και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Ένα νέο πλαίσιο αμοιβών με βάση τον ρόλο που έχει ο κάθε εργαζόμενος καθιερώνουν οι δύο νέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ) που υπεγράφησαν μεταξύ της διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ και των οικείων σωματείων.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ προχωρά σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους εργαζομένους του, συνολικού ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, ποσό που θα δοθεί κλιμακωτά, ανάλογα με τον μισθό, με μέγιστο καθαρό ποσό ενίσχυσης τα 1.000 ευρώ. Στόχος είναι να ενισχυθούν περισσότερο οι χαμηλόμισθοι.

Οι δύο νέες ΕΣΣΕ αφορούν τους εργαζόμενους σε ΟΤΕ Α.Ε. και Cosmote, καθώς για τις θυγατρικές Γερμανός, e-Value και Cosmote Technical Services είχαν υπογραφεί διετείς συμβάσεις κατά την ίδρυσή τους, οι οποίες λήγουν στο τέλος του 2023.

Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους σε ΟΤΕ Α.Ε. και Cosmote καθιερώνονται 4 μισθολογικές κατηγορίες και 9 μισθολογικές βαθμίδες (από την 1η – εισαγωγική, έως και την 9η – καταληκτική), και όλοι οι εργαζόμενοι εντάσσονται σε αυτές με βάση το αντικείμενο της εργασίας τους ως εξής:

Στην πρώτη (υποστηρικτικές εργασίες) υπάγονται οι εργαζόμενοι που παρέχουν έργο υποστηρικτικής φύσης σε λειτουργίες που ενισχύουν τις εμπορικές και τεχνολογικές δραστηριότητες της εταιρείας, μέσω υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής, αποθήκευσης, κυκλοφορίας, και παράδοσης υλικών, αγαθών, οργάνων, μέσων και μηχανημάτων. Ο εισαγωγικός μισθός για την κατηγορία αυτή είναι 850 ευρώ (όλες οι αναφορές αφορούν τις μικτές αποδοχές) και ο καταληκτικός 1.517 ευρώ.

Στη δεύτερη (εργαζόμενοι σε επιτελικές – εταιρικές λειτουργίες) εντάσσονται οι εργαζόμενοι που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρησιακές λειτουργίες που διασφαλίζουν την ομαλή διαχείριση και σύννομη εταιρική διακυβέρνηση (ενδεικτικά: νομική και ρυθμιστική λειτουργία, χρηματοοικονομική λειτουργία, κανονιστική συμμόρφωση, εσωτερικός έλεγχος, στρατηγικός προγραμματισμός, δημόσιες σχέσεις, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, επιχειρησιακή συνέχεια, διαχείριση κινδύνων, διοικητική υποστήριξη, σχεδιασμός διαδικασιών). Ο εισαγωγικός μισθός είναι 950 ευρώ και ο καταληκτικός 1.694 ευρώ.

Στην τρίτη (εμπορικές λειτουργίες) υπάγονται οι εργαζόμενοι που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς έρευνας και ανάλυσης της αγοράς, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και εξειδικευμένων λύσεων (τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, TV, ΙCT κ.λπ.) της προβολής, προώθησης και πώλησης αυτών σε καταναλωτές και επιχειρήσεις ή διεθνείς και εγχώριους παρόχους, καθώς και του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e- business). Ο εισαγωγικός μισθός είναι 1.050 ευρώ και ο καταληκτικός 1.874 ευρώ.

Η τελευταία (4η) μισθολογική κατηγορία (Υψηλής Τεχνολογικής Εξειδίκευσης) αφορά τους εργαζόμενους που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε λειτουργίες τεχνολογικής φύσεως που συνδέονται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εξοπλισμών και δικτύων, λογισμικού, συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων. Ενδεικτικές δραστηριότητες: τεχνολογία δικτύων, πληροφορική, ICT, ασφάλεια πληροφοριών και υποδομών, επιστήμη δεδομένων (data science) κ.λπ. Ο εισαγωγικός μισθός είναι 1.100 ευρώ και ο καταληκτικός 1.963 ευρώ.

Στη νέα ΕΣΣΕ υπάρχει σχετικό άρθρο με βάση το οποίο δεν μειώνονται οι μισθοί των εργαζομένων που εντασσόμενοι στα νέα μισθολογικά κλιμάκια προκύπτει διαφορά σε σχέση με τον σημερινό μισθό τους.

Η 1η έως και η 8η μισθολογική βαθμίδα διανύεται επί τέσσερα έτη, ενώ η 9η  για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΤΕ ο μισθός εκκίνησης των νέων μισθολογικών κατηγοριών υπερβαίνει μέχρι και 54% τον σημερινό νόμιμο μισθό, ενώ αυξάνονται 12% κατά μέσον όρο οι αποδοχές των χαμηλόμισθων.

Επίσης η νέα ΕΣΣΕ προβλέπει ένα ευέλικτο πακέτο παροχών Be-Flexi για όλους τους εργαζομένους, ύψους 850 ευρώ ετησίως. Ο ίδιος ο εργαζόμενος επιλέγει από τον κατάλογο παροχών που προσφέρει η εταιρεία, σύμφωνα με τις ανάγκες του, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται και στον ΟΤΕ Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα (Pension Plan) για όλους τους εργαζομένους με συμμετοχή δική τους και της επιχείρησης.

Ειδικότερα όσο αφορά το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα:

Από 01.04.2023 έως 31.12.2025 η εισφορά εργοδότη θα ανέρχεται σε 3% και η υποχρεωτική ελάχιστη εισφορά του εργαζόμενου που δεν κατέχει θέση Προϊσταμένου Τμήματος (Section Manager) ή άλλη ισοδύναμη, σε 1% επί των ετήσιων τακτικών μικτών αποδοχών του εργαζόμενου (εισφορά σε 14μηνη βάση ανά ημερολογιακό έτος) .

Από 01.04.2023 έως 31.12.2025 η εισφορά εργοδότη θα ανέρχεται σε 7% και η υποχρεωτική ελάχιστη εισφορά του εργαζόμενου που κατέχει θέση Προϊσταμένου Τμήματος (Section Manager) ή άλλη ισοδύναμη, σε 2% επί των ετήσιων τακτικών μικτών αποδοχών του εργαζόμενου (εισφορά σε 14μηνη βάση ανά ημερολογιακό έτος) .

Κατ΄ ανώτατο όριο, η εισφορά των εργαζομένων των ανωτέρω δύο περιπτώσεων, μπορεί να ανέλθει μέχρι του 10% επί των ετήσιων τακτικών μικτών αποδοχών τους (εισφορά σε 14μηνη βάση ανά ημερολογιακό έτος) και μπορεί να αλλάζει με αίτησή τους μέχρι 2 φορές εντός του ημερολογιακού έτους.

Comments are closed.