Απανθρακώθηκε 61χρονος εκπαιδευτικός στα Τρίκαλα
22 Φεβρουαρίου 2021
Ολοκληρώνεται το λιμάνι στον Αη Γιάννη Πηλίου
22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στην παρουσίαση του προγράμματος του ΥΠΕΝ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας διοργανώνει την παρουσίαση του προγράμματος του ΥΠΕΝ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η συνάντηση θα γίνει διαδικτυακά το τριήμερο 23 έως 25 Φεβρουαρίου 2021. Στόχος της συνάντησης που θα γίνει ανά ομάδες όλων των Δήμων της χώρας είναι η πληροφόρηση και ενημέρωση ως προς τους άξονες και τις επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία τους μέχρι την επίσημη έναρξη των σχετικών προσκλήσεων.

Στην συνάντηση της Τρίτης 23ης Φεβρουαρίου θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός, Νικόλαος Ταγαράς, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας , Δημήτρης Παπαστεργίου.
Η ΚΕΔΕ δίνει μεγάλη σημασία στην συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ταμείο ανάκαμψης και έχει εγκαίρως καταθέσει κείμενο στα αρμόδια υπουργεία με έμφαση σε πολιτικές που στόχο έχουν:

Τη λειτουργία στα επόμενα χρόνια, ψηφιακών δήμων και έξυπνων πόλεων, μέσα από την επιθετική προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της ψηφιακής διασύνδεσης όλων των κρατικών υπηρεσιών, ως απαραίτητο στοιχείο εκσυγχρονισμού, που θα υιοθετούν όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινή λειτουργία των δημοτικών μας υπηρεσιών, ώστε να εξυπηρετούμε άμεσα, με χαμηλό κόστος και εξ αποστάσεως τους πολίτες, χωρίς ταλαιπωρία κι άσκοπες μετακινήσεις. Με έξυπνες εφαρμογές που θα καθιστούν την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη.
Την ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσω της ανάδειξης των τοπικών συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε πολλαπλασιαστές ισχύος της εθνικής μας οικονομίας.
την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση σε μόνιμη βάση των τοπικών εισοδημάτων και κατ’ επέκταση, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Την ανάδειξη της Αυτοδιοίκησης σε πρωταγωνιστή όσον αφορά την υιοθέτηση “πράσινων πολιτικών” και την αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, στην καθημερινή λειτουργία των δήμων και των πόλεων μας, που όχι μόνον προστατεύουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολ τώι ν μας, αλλ ά θα μας επιτρέπουν να εξοικονομήσουμε πολύτιμους πόρους, που θα τους κατευθύνουμε σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης για το σύνολο των οχημάτων που διαθέτουν σήμερα οι δήμοι όλης της χώρας, θα έδινε ώθηση σε εθνικό επίπεδο στην προσπάθεια να καταστεί η Ελλάδα πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον τομέα αυτό.
Την προώθηση σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης των απορριμμάτων με προτεραιότητα στην ανακύκλωση αλλά και την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων, με δημιουργία σύγχρονων υποδομών, με προτεραιότητα τα νησιά, αγορά σύγχρονου εξοπλισμού από τους δήμους αλλά και οργανωμένες δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης κι ενεργοποίησης των πολιτών προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης νέων συνηθειών.
Την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, μέσα από την υλοποίηση έργων που καθιστούν τις υποδομές των πόλεων μας ασφαλέστερες για τη ζωή τους.
Την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου πολιτικής προστασίας, με διαδημοτικά επιχειρησιακά κέντρα, σύγχρονο εξοπλισμό αλλά και εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδομής, που θα προστατεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Την παροχή κινήτρων για την επαναβιομηχανοποίηση της χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων, σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που αποκτά η χώρα (νέοι οδικοί άξονες, λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα, κλπ).
Την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων (φυσικού αερίου, ύδρευσης, οπτικών ινών) σε όλη τη χώρα, σε κάθε δήμο.
Τη μόχλευση ακόμη περισσοτέρων πόρων, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα.
Η ΚΕΔΕ προτείνει παρεμβάσεις και έργα που είναι ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και κοστολογημένα και μπορούν να συμβάλλουν στην ουσιαστική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Προτείνει οριζόντιες δράσεις που στόχο έχουν τόσο την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων όσο και την αποκέντρωση.
Είναι ένα σχέδιο που αναδεικνύει την εξωστρέφεια και το σύγχρονο πρόσωπο της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, που πιστεύει στον εαυτό της και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι Δήμοι μας.

Το σχέδιο αυτό, που αποτελεί τη θετική συμβολή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στην εθνική προσπάθεια, σε συνδυασμό με μια σειρά από απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα από την Κεντρική Κυβέρνηση (αλλαγή του νόμου για τις προμήθειες, διοικητική μεταρρύθμιση, κλπ ), θα συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών.

Παρουσίαση των Αξόνων του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
ΤΡΙΤΗ 23.02.2021 ΩΡΑ: 11:00-13:00
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ : ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΩΝ «ΤΡΙΤΗ 23.02.2021»

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.02.2021
ΩΡΑ: 10:00-12:00 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ : ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΩΝ «ΤΕΤΑΡΤΗ 24.02.2021-Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ»
ΩΡΑ: 12:00-14:00 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ : ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΩΝ «ΤΕΤΑΡΤΗ 24.02.2021-Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ»

ΠΕΜΠΤΗ 25.02.2021
ΩΡΑ: 10:00-12:00 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ : ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΩΝ «ΠΕΜΠΤΗ 25.02.2021 – Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ»
ΩΡΑ: 12:00-14:00 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ : ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΩΝ «ΠΕΜΠΤΗ 25.02.2021 – Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ»

11:00 10:00 12:00 Έναρξη της εκδήλωσης
11:05 10:05 12:05 Χαιρετισμός του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα
11:10 10:10 12:10 Χαιρετισμός του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ν.Ταγαρά
11:20 10:20 12:20 Χαιρετισμός του ΓΓΧΣΑΠ κ. Ε.Μπακογιάννη
11:30 10:30 12:30 Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Δ.Παπαστεργίου 11:40 10:40 12:40 Συνοπτική Παρουσίαση του προγράμματος της ΓΓΣΧΑΠ
Α.Βάσση Τοπογράφος Μηχανικός, Δ/ντρια Ιδιαίτερου Γραφείου ΓΓΧΣΑΠ
11:50 10:50 12:50 Παρουσίαση του Προγράμματος «Προετοιμασία Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων» (αφορά σε ΤΠΣ, ΖΥΣ, οριοθέτηση οικισμών)
Α.Ηλιάδη Τοπογράφος Μηχανικός, Συνεργάτης ΓΓΧΣΑΠ
Α.Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχανικός, Συνεργάτης ΓΓΧΣΑΠ
12:05 11:05 13:05 Παρουσίαση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις» Κ.Παπαδάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός, Συνεργάτης ΓΓΧΣΑΠ Κ.Σιούντρη Αρχιτέκτων Μηχανικός, Συνεργάτης ΓΓΧΣΑΠ
12:20 11:20 13:20 Παρουσίαση του Προγράμματος «Κλιματικά ουδέτερες πόλεις» Κ.Παπαδάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός, Συνεργάτης ΓΓΧΣΑΠ
Κ.Σιούντρη Αρχιτέκτων Μηχανικός, Συνεργάτης ΓΓΧΣΑΠ
12:35 11:35 13:35 Συζήτηση επί των συγκεντρωμένων συμπληρωμένων ερωτηματολογίων Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων
Α.Βάσση Τοπογράφος Μηχανικός, Δ/ντρια Ιδιαίτερου Γραφείου ΓΓΧΣΑΠ
13:00 12:00 14:00 Κλείσιμο της εκδήλωσης

Τις ομάδες δήμων ανά ημέρα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: