ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Πάνος Ρήγας πρόεδρος του 4ου Συνεδρίου
22 February 2024
Φιντάν – Μπλίνκεν: Τι είπαν στο τετ – α – τετ στο Ρίο ντε Τζανέιρο
22 February 2024

Παράταση έως το τέλος του 2024 για την «Κατασκευή οδού Ιερά Μονή Σπηλιάς-Βραγκιανά-Β’ φάση» – 4η παράταση του έργου

Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Θεσσαλίας χορηγήθηκε για τέταρτη φορά παράταση, για την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή οδού Ιερά Μονή Σπηλιάς-Βραγκιανά-Β’ φάση».

Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 3.600.000 ευρώ και συμβατικού 1.572.545,90 ευρώ καθώς κατακυρώθηκε με έκπτωση 56,32%.

Για το εν λόγω έργο προέκυψε σειρά προβλημάτων τα οποία περιγράφονται στην απόφαση μέσω σχετικών αναφορών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που επισημαίνει ότι:

«Το έργο αφορά την βελτίωση τμήματος της Επαρχιακής Οδού 9 και συγκεκριμένα την νέα οδό από την διασταύρωση προς Βραγκιανά. Το μήκος της υπό κατασκευής οδού είναι περίπου 4.000μ. και οι εργασίες συγκεκριμένα θα εκτελεστούν από την Χ.Θ. 3+950 έως την Χ.Θ. 7+950.

Στην διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε ότι η αρχική μελέτη οδοποιίας με συνολικό μήκος 14.929 μέτρα, δεν αντιμετώπιζε ουσιαστικά το πρόβλημα εξεύρεσης πραγματικών χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών που θα προερχόταν από τις εκσκαφές καθώς οι χαρακτηρισμένοι από την αρχική μελέτη χώροι απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καθώς είτε ήταν ιδιωτικοί χώροι είτε δασικές εκτάσεις στις οποίες μας απαγορεύτηκε η ρήψη των υλικών. Για τον ανωτέρω λόγο σταμάτησαν οι εργασίες εκσκαφών και αναζητήθηκαν νέοι χώροι ρήψης πλεοναζόντων υλικών. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε καθυστέρηση των εργασιών του έργου.

Παράλληλα εκπονούνταν από την Υπηρεσία, λόγω λήξης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, η τροποποίηση – επανέκδοση της άδειας των νέων περιβαλλοντικών όρων, που όμως και πάλι δεν αντιμετώπιζε το πρόβλημα εξεύρεσης των χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών, (διότι η περιοχή είναι δασική, δεν υπάρχουν ούτε ιδιωτικές αλλά ούτε δημοτικές εκτάσεις), για την υλοποίηση ολόκληρου του έργου και όχι των τμηματικών εργολαβιών που μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στον οδικό άξονα μετά από την εξεύρεση των απαραίτητων πιστώσεων.

Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η τροποποίηση της αρχικής μελέτης με αρ.πρωτ.109300/3885/28-09-2016 (ΑΔΑ:6Κ4Δ7ΛΡ-0ΔΟ) της σύμβασης «ΟΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ» με συνολικό μήκος 14.929 μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παρόν αλλά και μελλοντικό πρόβλημα των χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών, έτσι ώστε αναλόγως της εξεύρεσης των απαιτούμενων πιστώσεων να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου.

Με το αρ. 9/27-10-2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καρδίτσας, εγκρίθηκε η τροποποίηση – συμπλήρωση της αρχικής μελέτης οδοποιίας με τίτλο «ΟΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ».

Με την αριθ.πρωτ.75442/31-10-2023 (ΑΔΑ:9ΤΟΧΟΡ10-ΠΚΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ. Θ.-Στ.Ε. περί Ανανέωση – Τροποποίηση και Αναδιατύπωση της με αριθμ.πρωτ.9356/202304/2010/17-03-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), με ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης. Το αριθ.πρωτ.1020/28778/17-05-2023 έγγραφο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας/Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας σχετικά με την πράξη παράτασης ισχύος άδειας αγοράς –μεταφοράς-κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, με λήξη ισχύος τις 16-11-2023.

Τέλος είναι γνωστό ότι η θέση του έργου βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000μ., γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εργασιών όπως εκσκαφές τεχνικών, σκυροδετήσεις οχετών αγωγών, πλακοσκεπών οχετών, υπενδεδυμένων τάφρων, τοίχων αντιστήριξης, κλπ στην επερχόμενη χειμερινή περίοδο από Νοέμβριο 2023 έως και Φεβρουάριο – Μάρτιο 2024, σύμφωνα με την τεχνικές προδιαγραφές σκυροδετήσεων αλλά και την πολυετή εμπειρία της Υπηρεσίας σε υλοποίηση έργων ορεινής οδοποιίας».

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Διευθύνουσα Υπηρεσία πρότεινε παράταση ενός έτους, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με αναθεώρηση. Πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή από την περιφερειακή Επιτροπή.

Π.Κ.

φωτογραφια αρχείου

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-2024-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%C2%AB%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%B2%E2%80%99-%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B7%C2%BB-4%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: