Βρετανία: 30 χρόνια κάθειρξη για πρώην αστυνομικό για σεξουαλικές επιθέσεις
7 February 2023
Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπουργείων Παιδείας και Εξωτερικών για αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τηλεόρασης
7 February 2023

Παράταση προθεσμίας 10 μηνών στην ΤΕΡΝΑ για την αποκατάσταση των ζημιών από τον "Ιανό"

Με απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρατείνεται κατά 10 μήνες ο χρόνος περαίωσης των εργασιών που εκτελεί η ΤΕΡΝΑ για την αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες οδικές και λοιπές υποδομές, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, που προκλήθηκαν από τον ΙΑΝΟ.

Ουσιαστικά πρόκειται για τα έργα που περιλαμβάνονται στο «πακέτο» των 134 εκατ. ευρώ (143 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός) και αφορούν στους Δήμους Καρδίτσας, Μουζακίου και Αργιθέας.

Η ανάδοχος εταιρεία που ανέλαβε το έργο μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, υπέγραψε την σχετική σύμβαση τον Αύγουστο του 2021 και είχε προθεσμία 18 μηνών μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου του 2023. Όμως στις 2 Δεκεμβρίου του 2022 υπέβαλλε, εμπρόθεσμα, αίτημα για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για 18 επιπλέον μήνες.

Οι λόγοι που επικαλείται στο υποβληθέν αίτημα -όπως καταγράφει το KarditsaLive.Net– αφορούν κυρίως τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στον νομό μας στο διάστημα των πρώτων 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται αναφορά στα καιρικά φαινόμενα «Διομήδης», «Ελπίς», «Bianca», «Φίλιππος», «Genesis» και «Fobos», όπως και στις επιπτώσεις που είχαν  σε πεδινό, ημιορεινό και ορεινό όγκο.

Επίσης, ο οικονομικός φορέας επικαλείται τις κηρύξεις περιοχών του νομού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις επικαιροποίησης αυτών ως απόδειξη των σημαντικών επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων και των δυσκολιών που δημιουργήθηκαν.

Το σκεπτικό της αιτιολόγησης ολοκληρώνεται με την αναφορα ότι:

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που αποτελούν Γεγονότα Ανωτέρας Βίας, αλλά και οι συνέπειες αυτών (εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων, απώλεια τοπογραφικών δικτύων, αλλοίωση φυσικού υποβάθρου λόγω μεγάλων στερεοπαροχών σε ρέματα και µισγάγγειες, καταπτώσεις πρανών, καταστροφή προσωρινών προσβάσεων κλπ.), οδήγησαν σε πρόσθετες απαιτούμενες ενέργειες (εκ νέου δημιουργία – συµπλήρωση τοπογραφικού δικτύου, καθαρισμούς – αποµάκρυνση φερτών, επανάληψη αποτύπωσης της διαμορφωθείσας κατάστασης, επαναξιολόγηση των δεδομένων που ελήφθησαν και λαμβάνονταν υπόψη κατά την εκπόνηση των απαιτούμενων γεωτεχνικών και υδραυλικών μελετών), είχαν ως αποτέλεσμα ουσιαστικές καθυστερήσεις στην πρόοδο υλοποίησης των συμβατικών εργασιών του έργου.

Τα ανωτέρω ακραία δυσµενή καιρικά φαινόµενα είχαν σηµαντική επιρροή στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και επέφεραν καθυστέρηση στη συνολική διάρκεια του έργου κατά 10 µήνες, προσδιοριζόµενη συνεκτιµώντας και τις εγγραφές στα ηµερολόγια του έργου σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στα διάφορα οδικά τµήµατα σε σχέση µε τις αρχικώς προβλεπόµενες στο από 10-02-2022 εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου».

Από την πλευρά του υπουργείου έγινε δεκτό το σκεπτικό της αιτιολόγησης αλλά κρίθηκε ότι η παράταση που πρέπει να δοθεί δεν πρέπει να ξεπερνά τους 10 μήνες. ΄Έτσι η νέα προθεσμία περαίωσης ορίστηκε για την παραμονή των Χριστουγέννων του 2023.

Π.Κ.

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-10-%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: