Τετάρτη (28/09): 99 θετικά rapid tests στην Καρδίτσα και 1 στους Σοφάδες
29 September 2022
Η Le Monde  στα Μετέωρα-  Γερμανοί τουριστικοί πράκτορες σε Λάρισα και Καρδίτσα – Ο Οσκαρικός σκηνοθέτης  Fernando Trueba  στο Πήλιο για τη νέα του ταινία: Η Θεσσαλία ταξιδεύει παντού στον κόσμο
29 September 2022

Παράταση ως το τέλος του 2022 για καθαρίστριες και φύλακες του Νοσοκομείου

«Στο ίδιο έργο θεατές» βρίσκονται για μια ακόμα φορά οι 35 συμβασιούχοι του Νοσοκομείου Καρδίτσας στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, αφού 48 ώρες πριν την λήξη των τρίμηνων παρατάσεων των συμβάσεών τους που έχουν ισχύ μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για το εργασιακό τους μέλλον.

Φαίνεται όμως ότι και αυτή τη φορά το…ίδιο έργο θα έχει πάλι το ίδιο καλό τέλος,- όσο καλό μπορεί να θεωρείται μια μικρή παράταση – καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Karditsalive.net έχει δρομολογηθεί η νομοθετική ρύθμιση του θέματος με νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας που προβλέπει τη χορήγηση νέας τρίμηνης παράτασης.

Προς ψήφιση το νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνεται και η παράταση

Ειδικότερα η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ολοκλήρωσε και τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου που υπέβαλε το Υπουργείο Υγείας το οποίο τιτλοφορείται «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» το οποίο πλέον οδεύει προς ψήφιση από τη Βουλή.

Στο Κεφάλαιο Β΄ Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 περιλαμβάνεται το Άρθρο 32 « Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού» στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), περί της δυνατότητας παράτασης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με τις οποίες προσλήφθηκε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

2. Η ισχύς του άρθρου 28 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), περί της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022»

Με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από την Βουλή οι 27 καθαρίστριες και οι 8 φύλακες του Νοσοκομείου αναμένεται να κληθούν από τη Διοίκηση του ιδρύματος για την υπογραφή των νέων τρίμηνων συμβάσεών τους.

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-2022-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85

Comments are closed.