Οι καυτές θερμοκρασίες του Ιουλίου «ματιά» στα μελλοντικά καλοκαίρια;
9 August 2023
Παναγία Τήνου: Για πρώτη φορά θεατρική παράσταση στον αύλειο χώρο της Μεγαλόχαρης
9 August 2023

Παρατάθηκε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η περαίωση του έργου «Κατασκευή Οδού Νεράιδα – Τριφύλλα»

Τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του υποέργου «Κατασκευή Οδού Νεράιδα – Τριφύλλα (Γ’ εργολαβία)» του έργου «Εργασίες-προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού δικτύου και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Καρδίτσας» αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Οικονομικής Επιτροπή δέχθηκε την  σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας για χορήγηση 3μηνης παράτασης του έργου, η οποία ανέφερε ότι η περαίωση των εργασιών εντός της συμβατικής προθεσμίας (30 Ιουνίου) δεν ήταν δυνατή λόγω  των παρατεταμένων κακών συνθηκών (χιονοπτώσεις, παγετός) που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου (ορεινός όγκος) από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023, αλλά και της έντονης αστάθειας που επικράτησε τον Μάιο του 2023 και τον Ιούνιο του 2023 που έκαναν δύσκολη την πρόσβαση στην περιοχή πόσο δε μάλλον την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης-ασφαλτόστρωσης.  Επίσης ανέφερε και την ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ η οποία απαιτείται για να συμπεριλάβει μικρές διαφοροποιήσεις εργασιών καθώς και τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης

Τι εργασίες περιλαμβάνει η εργολαβία

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες αναφέρονται στη βελτίωση του οδικού άξονα Καρδίτσα – Καλλίθηρο – Ραχούλα – Νεράιδα – Όρια Νομού και κυρίως στο τμήμα Νεράιδα – Τριφύλλα, μήκους περί των 1.500 μ 2. Το έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εκσκαφές ώστε να αποκατασταθούν τα πρανή των ορυγμάτων και να μπορέσει να γίνει μετατόπιση του άξονα της οδού προς τα ορύγματα προκειμένου να υπάρξει πιο σταθερό υπόβαθρο. Επίσης την κατασκευή επιχωμάτων στα τμήματα μετατόπισης της οδού, ώστε να αποκτηθούν οι απαραίτητες κατά μήκος κλίσεις και επικλήσεις και την  άρση των καταπτώσεων σε όλο το μήκος της οδού.  

Προβλέπεται επίσης καθαίρεση τμημάτων της επενδεδυμένης τάφρου και ανακατασκευή αυτής με σκυρόδεμα, κατασκευή σωληνωτών οχετών, τοίχων αντιστήριξης καθώς και πτερυγότοιχων σε υπάρχοντα τεχνικά, σε θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη και έχουν υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Κατασκευάζονται ακόμη δύο νέες στρώσεις οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και τέλος μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ. και πλάτους 6 μ. Στην τελική φάση του έργου θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή και σήμανση της οδού.

Κατά μήκος του οδικού άξονα Καρδίτσα – Καλλίθηρο – Ραχούλα – Νεράιδα και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα γίνει καθαρισμός και μόρφωση τάφρων, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα και από ζαρζανέτια, , κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων και ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου.

Κωστής Κριτσιάνης

(Φωτογραφία Αρχείου)

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-30-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%B1%C2%BB

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: