Η γυναίκα που γύρισε από την κόλαση, αγαπάει για πάντα !
10 December 2019
Τριβόλι το viagra της φύσης χωρίς παρενέργειες!
11 December 2019

Περί αληθινής οικολογίας – Η άλλη άποψη

Πρέπει να νοιώσουμε πως ο διαχωρισμός των Ελλήνων από τη φύση, από το σύνολο της ζωής, οδηγεί στην ίδια τη καταστροφή του ανθρώπινου είδους και το θάνατο του Έθνους. Μόνο μέσα από την επανασύνδεση των πολιτών με το σύνολο της φύσεως θα γίνει ο λαό μας δυνατότερος. Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο των βιολογικών καθηκόντων της εποχής μας. Το ανθρώπινο είδος δεν είναι πια το επίκεντρο της σκέψεως, αλλά αντίθετα η ζωή συνολικά… Αυτή η πάλη προς την σύνδεση με την ολότητα της ζωής, με τη φύση την ίδια, μια φύση μέσα στην οποία γεννιόμαστε, αυτή είναι η βαθύτερη σημασία και η πραγματική ουσία της Ελληνικής σκέψεως.
Είναι η Οικολογία στην πράξη…..
Είναι η αληθινή Πράσινη Τάξις…

Γιάννης Αλειφτήρας

Comments are closed.

%d bloggers like this: