Αλ. Πατέλης για Credit Suisse: Οι ελληνικές τράπεζες είναι ασφαλείς
16 March 2023
Τρίτη θητεία στην προεδρία της FIFA ο Ινφαντίνο
16 March 2023

Προσωρινός ανάδοχος για έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στη Θεσσαλία – Εμπεριέχουν 4 κυκλικούς κόμβους στα όρια του ν. ΚαρδίτσαςΠρόκειται για το 50% περίπου των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς συνολικά θα γίνουν έργα ύψους 24 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα έργα των 12,5 εκατομμυρίων είναι αυτά που οι διαδικασίες κινήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, ενώ τα υπόλοιπα θα προωθηθούν από τις κατά τόπους Τεχνικές; Υπηρεσίες των περιφερειακών Διευθύνσεων. Ανάμεσα σε αυτά που έχουν μελετηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Καρδίτσας είναι και ένας κόμβος στο Δήμο Μουζακίου (γέφυρα) όπως και άλλα παρεμβάσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές. 

Το έργο για το οποίο ελήφθη η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίζεται σε τρεις τομείς. Εμπεριέχεται, δε, και η κατασκευή τεσσάρων κυκλικών κόμβων στα όρια του νομού Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο δρόμο Λάρισα-Καρδίτσα σε Ιτέα, Ερμήτσι, Αστρίτσα και Ματαράγκα. Στο ίδιο υποέργο που φέρνει τον διακριτικό τίτλο «Κατασκευή ισόπεδων κυκλικών κόμβων στην Επ.Ο Λάρισας-Καρδίτσας και τη νότια παράκαμψη Λάρισας» υπάρχει και ένας πέμπτος κόμβος επί του περιφερειακού δακτυλίου Λάρισας, στο ύψος του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα γίνουν στους 4 κόμβους:

ΚΟΜΒΟΣ ΙΤΕΑΣ

Κατάργηση του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου κόμβου.

Κατασκευή ξεχωριστής λωρίδας επιτάχυνσης και εισόδου από την Επαρχιακή οδό από Φύλλο και Ορφανά με κατεύθυνση προς Λάρισα (by pass lane). 

Δημιουργία δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση εισόδου και εξόδου από τους οικισμούς Ιτέας και Παλαμά στην Επαρχιακή Οδό Λάρισας – Καρδίτσας.

-Πρόσβαση στον κυκλικό κόμβο με την δημιουργία λωρίδων (taper) εισόδου και εξόδου από και προς στις συμβάλλουσες οδούς.

-Κατάλληλη απόσταση απομείωσης στην αρχή και το τέλος του έργου για την προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση.

-Κεντρική νησίδα κυκλικής μορφής (διαμέτρου d=34,00m), που είναι η διαμορφωμένη περιοχή στο κέντρο του κυκλικού κόμβου, γύρω από την οποία γίνεται η κυκλοφορία.

-Βατό κράσπεδο (apron area) συνολικού πλάτους 2,50m.

ΚΟΜΒΟΣ ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

-Κατάργηση του υφιστάμενου μη σηματοδοτούμενου κόμβου.

-Κατάργηση των λωρίδων επιτάχυνσης – επιβράδυνσης για την απευθείας δεξιά στροφή από και προς την Επ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας. Όλες οι κινήσεις των οχημάτων θα γίνονται μέσω της κυκλική πλατείας.

-Επαρκές μήκος παρεμβάσεων σε κάθε κλάδο, για τη βέλτιστη συναρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

-Κεντρική νησίδα (συνολικής διαμέτρου d=34,00m), που είναι η διαμορφωμένη περιοχή στο κέντρο του κυκλικού κόμβου, γύρω από την οποία γίνεται η κυκλοφορία.

-Βατό κράσπεδο (apron area) συνολικού πλάτους μετά των κρασπεδόρειθρων 2,50m.

-Πλάτος κυκλικού δακτυλίου. Το κυκλικό οδόστρωμα έχει καθαρό πλάτος b=10,00m όπως προκύπτει βάσει των Ελληνικών προδιαγραφών (ΟΜΟΕ Κ3) και περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας από 5,00m έκαστη.

-Θλάσεις εισόδου στον κυκλικό δακτύλιο των δύο κλάδων επί της Επ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας με αλληλουχία ακτινών (από έξω και προς τον κυκλικό δακτύλιο) 250m/ 150m και συνολικό μήκος 95m. στρώση κυκλοφορίας πάχους 4εκ. κυρίως πλησίον του κυκλικού κόμβου . Κυκλικός κόμβος

ΚΟΜΒΟΣ ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ

-Κατάργηση του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου κόμβου.

-Διαμόρφωση θλάσεων εισόδου στον κυκλικό κόμβο των δύο κλάδων επί της Επ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας για την ομαλή μείωση ταχύτητας κατά την είσοδο στο δακτύλιο

-Κατάργηση των λωρίδων επιτάχυνσης – επιβράδυνσης για την απευθείας δεξιά στροφή από και προς την Επ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας. Όλες οι κινήσεις των οχημάτων θα γίνονται μέσω της κυκλική πλατείας.

-Επαρκές μήκος παρεμβάσεων σε κάθε κλάδο, για τη βέλτιστη συναρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

-Κεντρική νησίδα κυκλικής μορφής (διαμέτρου d=34,00m), που είναι η διαμορφωμένη περιοχή στο κέντρο του κυκλικού κόμβου, γύρω από την οποία γίνεται η κυκλοφορία.

 -Βατό κράσπεδο (apron area) συνολικού πλάτους μετά των κρασπεδόρειθρων 2,50m.

-Θλάσεις εισόδου στον κυκλικό δακτύλιο των δύο κλάδων επί της Επ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας με αλληλουχία ακτινών (από έξω και προς τον κυκλικό δακτύλιο) 245m/ 155m και συνολικό μήκος 95m.

ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

-Κατάργηση του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου κόμβου.

-Διαμόρφωση θλάσεων εισόδου στον κυκλικό κόμβο των δύο κλάδων επί της Επ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας για την ομαλή μείωση ταχύτητας κατά την είσοδο στο δακτύλιο

-Κατάργηση των λωρίδων επιτάχυνσης – επιβράδυνσης για την απευθείας δεξιά στροφή από και προς την Επ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας. Όλες οι κινήσεις των οχημάτων θα γίνονται μέσω της κυκλική πλατείας.

-Επαρκές μήκος παρεμβάσεων σε κάθε κλάδο, για τη βέλτιστη συναρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

-Κεντρική νησίδα κυκλικής μορφής (διαμέτρου d=34,00m), που είναι η διαμορφωμένη περιοχή στο κέντρο του κυκλικού κόμβου, γύρω από την οποία γίνεται η κυκλοφορία

-Βατό κράσπεδο (apron area) συνολικού πλάτους μετά των κρασπεδόρειθρων 2,50m.

Τα άλλα δύο τμήματα του έργου  αφορούν το πρώτο τις βελτιώσεις οδικής ασφάλειας της αρ. 6 Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων από διασταύρωση Ραχούλας έως κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων και θα γίνουν εργασίες στους νομούς Τρικάλων και Λάρισας.

Το δεύτερο τμήμα οριοθετείτε αποκλειστικά στο νομό Λάρισας και σε τμήμα του δρόμου Λάρισας- Καρδίτσας. Ειδικότερα από τον κόμβο Καρδίτσης έως τον ισόπεδο κόμβο Μεσοράχης,

Κατά μήκος της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας από τον Α/Κ Καρδίτσης μέχρι τον Ι/Κ Μεσοράχης θα τοποθετηθούν μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας για προστασία από τους ιστούς οδοφωτισμού. Τα στηθαία θα τοποθετηθούν για τόσο μήκος όσο επιτρέπει το πλάτος της νησίδας, τουτέστιν όχι στις κορυφές των αριστερών στροφών.

Οι φθαρμένες πινακίδες οδικής σήμανσης (πληροφοριακές, ρυθμιστικές και κινδύνου) θα αντικατασταθούν και θα τοποθετηθούν νέες ρυθμιστικές πινακίδες μείωσης ταχύτητας σε σημεία όπου απαιτείται. Θα γίνει επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος της αρτηρίας (οριογραμμές, διαχωρισμού κυκλοφορίας, βέλη, ζέβρες, stopline κλπ) από τον Α/Κ Καρδίτσης μέχρι τον Ι/Κ Μεσοράχης καθώς και τμημάτων των κάθετων στην αρτηρία οδών (πχ Ι/Κ Νοσοκομείου, Ι/Κ Νεκροταφείου).

Για το παραπάνω «πακέτο έργων» η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού και αποδέχθηκε την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.» που ήταν και ο πρώτος μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 32,8%, ήτοι συνολική δαπάνη 6.795.454,18 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα, με τον κ. Τσιαπλέ όμως να δηλώνει ότι ψηφίζει θετικά αλλά να ζητά να συμπεριληφθούν και επιπλέον έργα για το νομό Καρδίτσας και συγκεκριμένα:

  1. Ασφαλτόστρωση των χωματόδρομων Βραγκιανά – Ρόγκια – όρια νομών Καρδίτσας-Ευρυτανίας και Αργύρι – Γέφυρα Αυλακίου, όρια νομών ΚαρδίτσαςΑιτωλοακαρνανίας.
  2. Βελτίωση της βατότητας του απαράδεκτου κεντρικού δρόμου από ΜουζάκιΤύμπανο-Αργιθέα-όρια με Νομό Άρτας.
  3. Κατασκευή του έργου αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στη θέση «Σκάλα» Ανθηρού, με δημιουργία προστατευτικού στεγάστρου, φράχτη ανάσχεσης, τσιμεντένιων τοιχίων και παράλληλη βελτίωση τμήματος της οδού.

Πρόκειται, κατέληξε, για έργα εντελώς απαραίτητα για την ασφαλή πρόσβαση και διέλευση των κατοίκων και επισκεπτών του ορεινού και εγκαταλειμμένου Δήμου Αργιθέας, από τις κυβερνήσεις (Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) και την περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, εδώ και δεκαετίες.

Π.Κ.

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-4-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82

Comments are closed.