Φαρκαδόνα: Drive through testing την Τετάρτη
30 Νοεμβρίου 2020
Μεσοχώρα Τρικάλων – Σκρέκας: “Αποφασισμένοι να λειτουργήσει το υδροηλεκτρικό”
30 Νοεμβρίου 2020

Προϋπολογισμός και νσχ για δημόσιες συμβάσεις στο αυριανό ΔΣ της ΚΕΔΕ

Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός και οι προβλέψεις για τη χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης καθώς και η αλλαγή το νόμου 4412 είναι τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ που συνέρχεται αύριο Τρίτη,1η Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη συνεδρίαση θα συζητηθούν οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις της ΚΕΔΕ τόσο για τον κρατικό προϋπολογισμό 2021, όσο και για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων». Οι αλλαγές δηλαδή στον νόμο 4412 που αποτελεί πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφορά την καθημερινή λειτουργία των Δήμων κι επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών.
Επίσης θα παρουσιαστούν οι θέσεις που θα προτείνει η ΚΕΔΕ στην διαβούλευση για πολύ σημαντικά νομοσχέδια που αφορούν στην Τ.Α.
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες με τίτλο: «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 150/141)»
του νέου Πολεοδομικού – Χωροταξικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ θα μεταδοθεί μέσω Live streaming από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ και το κανάλι της Ένωσης στο Youtube

Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α
Ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ της 1ης Δεκεμβρίου 2020
Ενημέρωση Προέδρου.
Κρατικός Προϋπολογισμός έτους 2021.
Εισηγητές: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.
Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
Εισηγητές: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες με τίτλο: «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 150/141)».
Εισηγητής: κ. Γ. Παπαναστασίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας

Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων

Παρατηρήσεις επί του νέου Πολεοδομικού – Χωροταξικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εισηγητής: κ. Κ. Κουκοδήμος, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Δικτύων

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
Εισηγητής: κ. Κ. Κουκοδήμος, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Δικτύων

Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις».
Εισηγητές: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

κ. Σ. Σταματόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Νεολαίας

Έργο υποστήριξης των Ο.Τ.Α. και δημιουργία μηχανισμού άμεσης απόκρισης της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση κινδύνων, καταστροφών και κρίσεων.
Εισηγητές: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
Έγκριση Ισολογισμού ΚΕΔΕ έτους 2018.
Εισηγητής: κ. Σ. Μαντές, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΚΕΔΕ της ΠΕΤΑ ΑΕ με αντικείμενο την «Υποστήριξη της ΚΕΔΕ σε δράσεις που προάγουν το αναπτυξιακό έργο των Ο.Τ.Α.».
Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

Ορισμός υπολόγου για το Υποέργο 1 της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για τη Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» με Κωδικό ΟΠΣ 5030041 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”.
Εισηγητής: κ. Γ. Κουγιανός, Διευθυντής Τεκμηρίωσης, Πληροφορικής και

Ανάπτυξης Φορέων της Τ.Α.

Έγκριση Απόφασης Προέδρου.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: