Συνεχίζονται οι υβριδικές συνεδριακές τηλεδιασκέψεις της ΚΕΔΕ με τις ΠΕΔ Αν. Μακεδονίας – Θράκης και Δ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
18 Νοεμβρίου 2020
Λάρισα: “Ζούμε κάτι ανάλογο με τη Θεσσαλονίκη”
18 Νοεμβρίου 2020

Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» – Φορείς υλοποίησης οι δήμοι και τα ΝΠΔΔ

Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» θεσπίζεται με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.
Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια.
β) Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.
γ) Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών Θυμάτων Βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.
δ) ‘Ατομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία ευεργετήματα:
α) Επιδότηση ενοικίου για διάστημα 24 μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.
β) Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.
γ) Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία που δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιδότηση εργασίας, κάλυψη μη μισθολογικού κόστους, επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης, επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, μοριοδότηση για συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και εργασιακή συμβουλευτική από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ένταξη σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Επίσης, επανακαθορίζεται η έννοια των αστέγων ως ωφελούμενη μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Συγκεκριμένα, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος οι άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση υπνωτηρίων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας, που λειτουργούν στους δήμους.

Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Το πρόγραμμα προκηρύσσεται τουλάχιστον ανά διετία. Δικαιούχοι φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι, είναι οι δήμοι και τα ΝΠΔΔ, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος ανατίθεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, το ύψος επιδότησης ενοικίου και εργασίας καθώς και των λοιπών παροχών, οι δαπάνες τεχνικής συνδρομής καθορίζονται με ΚΥΑ.

Οι ωφελούμενοι, μετά τη λήξη του προγράμματος, απεντάσσονται και δικαιούνται να λάβουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για δώδεκα μήνες, εφόσον είναι ικανοί προς εργασία και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Το Επίδομα Στέγασης που δικαιούνται οι εν λόγω ωφελούμενοι ισούται με το 75% της επιδότησης του ενοικίου και παρέχεται για διάστημα δώδεκα μηνών. Μετά τη λήξη του δωδεκάμηνου οι ωφελούμενοι δικαιούνται να λάβουν εκ νέου το Επίδομα Στέγασης για επιπλέον διάστημα δώδεκα μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το διάστημα αυτό.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: