Η «κόλαση» της Ερυθράς Θάλασσας και πώς οι πλοιοκτήτες την παρακάμπτουν
26 January 2024
Κουβέιτ: Αποτράπηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρους λατρείας σιιτών
26 January 2024

Πρόσθετο πακέτο μέτρων για στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων ζητά το Επιμελητήριο ΚαρδίτσαςΤο σχετικό υπόμνημα που συντάχθηκε αποτελεί μια συνισταμένη των προτάσεων που είχε καταθέσει σε προηγούμενη συνεδίαση του ΕΒΕ από τον κ. Γ. Κατσίκη και προτάσεων που πρόσθεσε η Διοίκηση, τις οποίες εισηγήθηκε ο Οικονομικός Επόπτης κ. Κων. Λαμπρόπουλος.

Το υπόμνημα

Στο σχετικό υπόμνημα που εγκρίθηκε ομόφωνα από το ΔΣ αναφέρονται τα εξής:

“Η πρωτοφανής κακοκαιρία με την ονομασία «DANIEL & ELIAS » που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές και ζημιές.

Η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία έχουν ήδη προχωρήσει στα πρώτα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων, ωστόσο απαιτείται η θέσπιση επιπρόσθετων μέτρων στήριξης ιδίως για τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές, αλλά και να ορθοποδήσουν οι πληγείσες επιχειρήσεις, καθότι οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν είναι μόνο πρόσκαιρες, αλλά θα διαρκέσουν σε βάθος χρόνου.

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας, έπειτα από την τελευταία του συνεδρίαση προχώρησε στην κατάρτιση πρότασης λήψης μέτρων αποζημιώσεων, στήριξης και αποκατάστασης ζημιών .

Τα μέτρα που προτείνουμε είναι τα κάτωθι :

.-Άμεση ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, καθώς και ο συντομότατος έλεγχος των φακέλων και έγκριση αυτών χωρίς καθυστερήσεις .

-Πλήρης αποζημίωση σε ποσοστό 100% των ζημιών που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις σε εξοπλισμό, μηχανήματα, οχήματα, προϊόντα, πρώτες ύλες.

-Επίλυση του τεχνικού θέματος εξέτασης των φακέλων ζημιάς, όπου δεν προσκομίζονται τα κλασικά μισθωτήρια συμβόλαια μίσθωσης επαγγελματικών χώρων – για την αποθήκευση εμπορευμάτων, προϊόντων ζωοτροφών αγροτικών εφοδίων κλπ – συμβόλαια τα οποία υπογράφονται από τα μέρη και τηρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 16 του άρθρου. 8 του Ν1882/90. Τα εν λόγω συμφωνητικά συνεργασίας αναρτώνται στο taxis net με διαφορετική διαδικασία από αυτά των κλασσικών μισθώσεων. Παρακαλούμε όπως διορθωθεί τεχνικά το πρόβλημα για την επίλυση της διαδικασία εξέτασης των φακέλων αποζημίωσης των επιχειρήσεων .

-Οι επιχειρήσεις με μεγάλο πρόβλημα δεν κατάφεραν ν΄ ανoίξουν και οι αναστολές ήταν μέχρι 30/11/2023 τι θα γίνει με το προσωπικό . Δυνατότητα των επιχειρήσεων να βάλoυν σε αναστολή εργασίας το προσωπικό τους, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί μέχρι να ξαναλειτουργήσουν .

-Νέες προσλήψεις ξεχωριστό πρόγραμμα για την περιoχή και όχι στα γενικά που ισχύουν σε όλη την Ελλάδα.

-Για την επόμενη μέρα πρέπει να δοθούν γρήγορα κίνητρα για την επανεκκίνηση.

Θα υπάρξει ανάγκη νέων μηχανημάτων, δεν γίνεται να περιμένουν νέες προκηρύξεις και ελέγχους σε χρόνους προγραμμάτων. Δημιουργία φακέλου και έλεγχος άμεσος με την κατάθεση και αμέσως αποτέλεσμα ναι η όχι

-Βοήθεια σε άυλες δαπάνες διαφήμιση εκθέσεις κλπ για να μπορέσουν να ανακτήσουν τον χρόνο που έχει χαθεί,

-Προτροπή με κάποια διαφήμιση να προτιμώνται προϊόντα από τις κατεστραμμένες περιοχές.

-Για την αποζημίωση της καταστροφής εταιρίες που βρισκόταν στο στάδιο της ίδρυσης δεν είχαν άδεια λειτουργίας, αλλά άδεια εγκατάστασης κλπ να υπάρξει μέριμνα να ξεπεραστεί.

-Περαιτέρω, είναι αναγκαίο να υπάρξει ρύθμιση που να εξαιρεί τις επιχειρήσεις των πληγέντων περιοχών από φορολογικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους σχετικούς με την εργατική – ασφαλιστική νομοθεσία που γίνονται σε μεταγενέστερο χρόνο και απαιτούν την επίδειξη από τη μεριά των επιχειρήσεων σχετικών αρχείων,

Απαιτείται Νομοθετική ρύθμιση για την μη επιβολή προστίμων σε τυχόν μελλοντικούς ελέγχους για τα φορολογικά στοιχεία που έχουν καταστραφεί – και στις περισσότερες των περιπτώσεων η καταστροφή τους είναι πλήρης,

-Πλήρης φοροαπαλλαγή των κερδών των επιχειρήσεων -συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών -για τα φορολογικά έτη 2023-2024,

-Ένταξη πάσης φύσεως φορολογικών & ασφαλιστικών οφειλών (ακόμα και των ήδη τυχόν ρυθμισμένων πλην αυτών που έχουν υπαχθεί στο Ν. 4738/2020] σε νέα ρύθμιση των 120 ή 240 δόσεων χωρίς όριο οφειλής.

-Αναστολή σφράγισης τραπεζικών επιταγών για διάστημα 12 μηνών και επικουρικά σε περίπτωση σφράγισης αυτών να μην λαμβάνει χώρα καταχώρηση των δυσμενών στοιχείων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. αλλά να ρυθμίζονται αυτομάτων σε 12 μηνιαίες δόσεις με πρώτη δόση την 01.09.2024,

-Αναστολή πλειστηριασμών και κάθε άλλης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων που εδρεύουν ή/και έχουν υποκατάστημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έως 31.12.2024,

-Αναστολή πάσης φύσεως δανειακών & τραπεζικών υποχρεώσεων έως 31.12.2024.

-Διαφημιστική καμπάνια στήριξης του τουρισμού,

-Διαφημιστική καμπάνια στήριξης των θεσσαλικών προϊόντων,

-Δημιουργία ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού,

-Απαραίτητη είναι, τέλος, και η εκπόνηση προγράμματος μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που δεν επλήγησαν από τη θεομηνία αλλά δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν καταγράψει σημαντική απώλεια εσόδων καθώς έχουν υποχρεωθεί να μη λειτουργήσουν με κρατική εντολή για περίπου μισό μήνα, ενώ θα συνεχίσουν να επιχειρούν σε μια περιορισμένη λόγω της καταστροφής αγορά με ότι αυτό συνεπάγεται για την βιωσιμότητά τους.

Στις ανωτέρω προτάσεις του Επιμελητηρίου, συμπεριλαμβάνονται και οι αγροτικές επιχειρήσεις .

Παρακαλούμε την άμεση παρέμβασή σας . Περιμένοντας την άμεση ανταπόκρισή σας στα αιτήματά μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.”
Στα παραπάνω ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κ. Κων. Ζυγογιάννης ζήτησε να συμπεριληφθεί και αίτημα να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας σε πρόγραμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας κάτι που έγινε ομόφωνα δεκτό από το ΔΣ.

Όσον αφορά πάντως το θέμα με τις επιχειρήσεις που έχουν συμφωνητικά συνεργασίας για την εκμίσθωση αποθηκευτικών χώρων και υπέστησαν ζημιές η ενημέρωση που υπήρξε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας προς το ΕΒΕ είναι οτι το ζήτημα έχει επιλυθεί και μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις τους.

Το σχετικό υπόμνημα θα σταλεί προς τους Υπουργούς Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, καθώς και τον Δ/ντη του Γραφείου του Πρωθυπουργού ενώ θα κοινοποιηθεί στους βουλευτές, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και την Κεντρική Επιτροπή Επιμελητηρίων Ελλαδας

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: