Οι δήμοι θα μπλοκάρουν τη μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου
11 October 2019
Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες και προσλήψεις στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο
11 October 2019

Ρύθμιση – διόρθωση της μονοπαραταξιακής εκπροσώπησης της πλειοψηφίας στα ΝΠ των ΟΤΑ

Αναδιατυπώνεται διάταξη του νόμου Θεοδωρικάκου (ν.4623/2019 άρθρο 6 παρ.1) για τον ορισμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των ΟΤΑ, καθώς κατά την εφαρμογή της παρατηρήθηκαν περιπτώσεις πλήρους αποκλεισμού των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων από τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων.
Η διόρθωση περιλαμβάνεται σε διάταξη το αναπτυξιακού νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπό τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», η συζήτηση και επεξεργασία του οποίου ξεκινά σήμερα Παρασκευή, στην αρμόδιο Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής.
Με την αναδιατύπωση διασφαλίζεται ότι οι λοιπές παρατάξεις της αντιπολίτευσης θα εκπροσωπούνται στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων τουλάχιστον με ένα μέλος.
Ωστόσο παραμένει ο ευνοϊκός υπολογισμός της εκπροσώπησης της δημοτικής αρχής στα εν λόγω όργανα, καθώς καταλαμβάνει τα 3/5 των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια, μετρώντας επί του συνόλου των μελών των συμβουλίων, ενώ τα υπόλοιπα 2/5 μοιράζονται μεταξύ των υπολοίπων παρατάξεων και των ορισμένων εκπροσώπων φορέων. Επειδή λοιπόν αυτός ο τρόπος υπολογισμού απέκλειε την εκπροσώπηση των άλλων παρατάξεων, τώρα εισάγει τη εξής «διόρθωση»: Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος».

Συγκεκριμένα η συγκεκριμένη διάταξη αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη αντίστοιχα.
Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από τους φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019 θεωρούνται νόμιμες».

Comments are closed.

%d bloggers like this: