Υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων
5 Μαρτίου 2021
Θεσσαλία – Πράσινη Περιφέρεια: Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις
6 Μαρτίου 2021

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μ. Γραφάκου , το πρόγραμμα καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, ενώ η σύνταξή του αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας που προκύπτει από την οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων αφορά την περίοδο 2021 – 2030 και μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε έτη. Προδιαγράφει τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις που στοχεύουν στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ενώ υποδεικνύει δείκτες μέτρησης. Στόχος τους είναι η προώθηση και υποστήριξη μοντέλων βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, ενώ ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων ιδιαιτέρως προωθώντας την επισκευασιμότητα, την ανθεκτικότητα και την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων.

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, είναι εναρμονισμένο με την οδηγία 2018/851 της ΕΕ και προβλέπει:

Παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
Παρουσίαση των υφιστάμενων εθνικών και κοινοτικών νομοθεσιών, πολιτικών και στρατηγικών.
Τον ορισμό ρευμάτων προτεραιότητας, καθώς και στόχων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
Τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών, την επιτυχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠΠΔΑ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 18 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: