Αυγενάκης: Να αποκτήσει τη μέγιστη αξία ο μόχθος των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων
27 June 2023
Μ. Χάνκοκ (πρώην υπ. Υγείας Βρετανίας): Ποια ήταν τα λάθη μας στην πανδημία
27 June 2023

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη «Συντήρηση Επέκταση Οδικού Ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Καρδίτσας 2022-2025»

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας που έχει προκηρύξει η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του υποέργου : «Συντήρηση Επέκταση Οδικού Ηλεκτροφωτισμού Π.Ε. Καρδίτσας 2022-2025» προϋπολογισμού 240.000 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Η  ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 6 Ιουλίου στις 10:00 π.μ.. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

Τι αφορά η εργολαβία

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η συντήρηση και η επέκταση του ηλεκτροφωτισμού των υφιστάμενων κόμβων και αξόνων του οδικού δικτύου της ΠΕ Καρδίτσας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων καθώς και η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση επιπλέον ιστών, την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ή αντικατάσταση με LED κτλ, καθώς και την αποκατάσταση μεγάλης έκτασης ζημιών που έχουν προκληθεί.

Τα σημεία όπου θα κατασκευαστούν νέοι κόμβοι θα καθοριστούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας και τις προκύπτουσες ανάγκες πριν και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ενδέχεται να απαιτηθούν εργασίες για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού υφιστάμενου κόμβου με προσθήκη ιστών, φωτιστικών σωμάτων κτλ. Η απαραίτητη τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων του οδοφωτισμού (ενδεικτικά) περιλαμβάνει την αντικατάσταση λαμπτήρων, μετασχηματιστών κτλ, φθαρμένων ή κατεστραμμένων υπόγειων καλωδίων, τη συντήρηση (καθαρισμό και αποκατάσταση φθορών) των πίλαρ και των ηλεκτρικών διανομών τους καθώς και την αντικατάσταση οργάνων σ’ αυτούς. Επίσης θα γίνεται και αποκατάσταση τυχαίων βλαβών καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την βελτίωση του οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ή/και τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας.

Επίσης θα αντιμετωπιστούν έκτακτες καταστάσεις όπως πχ απομάκρυνση κατεστραμμένων ιστών, αποκατάσταση και θέση σε λειτουργία του φωτισμού του κόμβου από μεμονωμένο βραχυκύκλωμα κα.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι οδικοί άξονες και οι κόμβοι ηλεκτροφωτισμού στο σύνολο του εθνικού και επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καρδίτσας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καρδίτσας.

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%C2%AB%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%80-%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-2022-2025%C2%BB

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: