Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Χάλκινος ο Εμμανουήλ Καραλής
4 March 2024
Κ. Χάρις: Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
4 March 2024

Στις 19 Μαΐου οι εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Πως και για ποια όργανα θα ψηφίσουν τα μέλη του ΤΕΕ στην Καρδίτσα

Στις 19 Μαΐου από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το βράδυ θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Μελών οργάνων του ΤΕΕ. Στις παραπάνω εκλογές θα εκλεγούν:

-Τα 155 αιρετά Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με γεωγραφική κατανομή. Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα και τις εξομοιούμενες με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρειες, προσδιορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. Α52/Σ7/2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και για το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας – όπου ανήκουν οι Καρδιτσιώτες-μέλη του ΤΕΕ- είναι 6.

-Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων των Μελών του ΤΕΕ: 1) Πολιτικών Μηχανικών (Π), 2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Α), 3) Μηχανολόγων Μηχανικών (Μ), 4) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Η), 5) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Αγρ.Τ.), 6) ΧημικώνΜηχανικών (Χ), 7) Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών (Μλ), 8) Ναυπηγών Μηχανικών (Ν), 9) Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Ηλκ.), 10) Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Ανάπτυξης (Χ.Π.Α.), 11) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Περιβ.), 12) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Ορ.Π.) και 13) Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Μ.Π.Δ.)

Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων αποτελούνται από 5 Μέλη η καθεμία.

-Τα 4 αιρετά Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών του ΤΕΕ με ισάριθμους αναπληρωματικούς.

-Τα 5 αιρετά Μέλη των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ με ισάριθμα αναπληρωματικά.

-Τα αιρετά Μέλη της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος, καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Α52/Σ7/2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. Τα μέλη της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας είναι 60. Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας κατανέμεται μεταξύ των πρώην Νομών της περιοχής όπως παρακάτω:

Λαρίσης 35,

Καρδίτσας 11,

Τρικάλων 14,

Σύνολο 60

Οι σταυροί προτίμησης

Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι, στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλία είναι τρεις (3)

Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους άλλων Περιφερειακών Τμημάτων ή εξομοιούμενων με Περιφερειακά Τμήματα Περιφερειών του ίδιου συνδυασμού.

Για τα λοιπά όργανα του ΤΕΕ το ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης ορίζεται όπως παρακάτω:

α) Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας μέχρι 20

β.) Δύο (2) σταυροί για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

γ) Τρεις (3) σταυροί για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

ε) Τρεις (3) σταυροί για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος.

Δικαίωμα εκλογής

Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά Μέλη του ΤΕΕ, εφόσον α) δεν έχουν στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους και β) δεν έχουν καταδικασθεί, ούτε είναι υπόδικοι για αδικήματα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση των αιρετών μελών οργάνων του ΤΕΕ. Επίσης ως αιρετά Μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να εκλέγονται όσοι έχουν συμπληρώσει: α) για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, δεκαπέντε (15) χρόνια άσκησης επαγγέλματος και κατοικούν στην περιοχή του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος. Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να εκλέγονται, με τις ίδιες προϋποθέσεις και ομότιμα Μέλη του ΤΕΕ.

Δηλώσεις υποψηφιοτήτων
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιρετά αξιώματα του ΤΕΕ, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας μέχρι την 16:00 ώρα της 22ης Μαρτίου 2024. Υποψηφιότητες που, για οποιοδήποτε λόγο, θα υποβληθούν μετά την προθεσμία αυτή, δεν γίνονται δεκτές. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας όλων των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ υποβάλλονται: α. Στο Κεντρικό Κατάστημα του ΤΕΕ στην Αθήνα για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του ΤΕΕ (Αθήνα) και για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. β. Στα γραφεία κάθε Περιφερειακού Τμήματος για την Αντιπροσωπεία και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος

Το ΤΕΕ καλεί όλα τα μέλη του να προσέλθουν την 19η Μαΐου 2024 να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, η άσκηση του οποίου είναι υποχρεωτική για όλα τα Μέλη του Τ.Ε.Ε. Η αδικαιολόγητη παράλειψη της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής 29,50 ΕΥΡΩ, εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες παραμένει ατιμώρητος όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή βουλευτών

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας θα ψηφίσουν

• Στη Λάρισα σε τέσσερα (4) εκλογικά τμήματα

• Στην Καρδίτσα σε δύο (2) εκλογικά τμήματα

• Στα Τρίκαλα σε δύο (2) εκλογικά τμήματα

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-19-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B8%CE%B1-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: