Τατόι: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του The Prince’s Foundation
20 March 2023
Ελληνικό: Κάθε ημέρα και πιο κοντά η δημιουργία της νέας πόλης
20 March 2023

Στο "Αντ. Τρίτσης" η βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μουζακίου ύψους 3 εκατ. ευρώ καθώς και δράσεις αντισεισμικής προστασίας του Δ. Σοφάδων

89 έργα, συνολικού ύψους 162,6 εκατ. ευρώ, εντάσσονται προς χρηματοδότηση στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ανάμεσα στα 89 έργα εντάσσονται και έργα που αφορούν Δήμους του ν. Καρδίτσας όπως ο Δήμος Μουζακίου για το «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μουζακίου» με 3 εκατ. ευρώ και ο Δήμος Σοφάδων για το έργο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Σοφάδων» με 30.855,69 ευρώ.

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μουζακίου»

 Η πράξη αποτελείται από ένα Υποέργο που αφορά σε εργασίες ασφαλτόστρωσης και τσιμεντόστρωσης των αγροτικών οδών του Δήμου Μουζακίου, με σκοπό την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση προσβάσεων σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» (18-19 Σεπτεμβρίου 2020).

Σημείωση: Ο χρηματοδοτούμενος από το Πρόγραμμα προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 3.000.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ). Τοποσό πέραν του ανωτέρω ορίου υποχρεούται να το καλύψει ο δικαιούχος (μη αξιοποίηση της έκπτωσης).

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Σοφάδων»

Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί μέσω δύο υποέργων, αναλυτικά:

• Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Σοφάδων» (15.747,32€), που αφορά στην πραγματοποίηση πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, ταχύ οπτικό έλεγχο (Τ.Ο.Ε.) της δομικής τρωτότητας (σύμφωνα με την σχετική διαδικασία του Ο.Α.Σ.Π.) σε κτίρια του Δήμου.

Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τον Τ.Ο.Ε. και επιλογή εκείνης της ομάδας επισφαλών υποδομών για τις οποίεςαπαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος. Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος θα διενεργηθεί σε 24 υποδομές-38 κτήρια.

• Υποέργο 2: “Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης” (15.108,37€), που αφορά στην πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, όπου θα γίνει και προμήθεια υλικών (έντυπο πληροφοριακό υλικό και χρηστικά αντικείμενα).

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CF%84-%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%85%CF%82-3-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD

Comments are closed.