Οι τηλεοπτικές σειρές με τα περισσότερα streaming το 2022
28 January 2023
Νέα "κρούσματα" αφαίρεσης μετασχηματιστών από πομόνες στην περιοχή Ριζοβουνίου (+Φωτο)
28 January 2023

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι λογαριασμοί ρεύματος, τηλεφώνου, φροντιστηρίων

Στο «σκανάρισμα» των οικονομικών στοιχείων που διαθέτουν όλοι οι φορείς, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τράπεζες, πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά νοσοκομεία, φροντιστήρια, ασφαλιστικές κ.ά., προχωρά η ΑΑΔΕ εν όψει της προσυμπλήρωσης των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Ο χρόνος, άλλωστε, για να ανοίξει τις «πύλες» το TAXISnet για την υποδοχή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μετρά αντίστροφα, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει και φέτος στα μέσα Μαρτίου έως το τέλος Ιουνίου, ώστε οι φορολογούμενοι να έχουν στη διάθεσή τους 8 μήνες, αρχής γενομένης από τα τέλη Ιουλίου, για να εξοφλήσουν τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται τις επόμενες ημέρες, μετά τις βεβαιώσεις αποδοχών, να ζητήσει απ’ όλους τους φορείς να αποστείλουν αναλυτικούς «οικονομικούς καταλόγους», για να βάλει στο «μικροσκόπιο» λογαριασμούς νερού, ρεύματος, φροντιστηρίων, τόκους καταθέσεων, repos, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, μερίσματα, ποσά που έχουν κατατεθεί για ιδιωτική ασφάλιση, σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Στοιχεία που θα συμβάλουν σημαντικά σε πρώτη φάση το έργο των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ για περιορισμό της φοροδιαφυγής και της διακίνησης μαύρου χρήματος, αλλά και στη διαπίστωση του οικονομικού «προφίλ» των φορολογουμένων και στη συμπλήρωση σχετικών στοιχείων στη δήλωσή τους.

Αναλυτικοί κατάλογοι

Ουσιαστικά ο κεντρικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι η διασταύρωση όλων των κινήσεων κεφαλαίων και για τον λόγο αυτό ζητεί αναλυτικούς καταλόγους των ποσών που διακινήθηκαν μέσω των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, με αναλυτικά τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, επωνυμία, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ) Α.Ε. ATHEXCSD, καθώς και οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να διαβιβάσουν όλες τις καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Για τα μερίσματα

Όσον αφορά τα στοιχεία που αφορούν μερίσματα που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αυτά θα αφορούν:
α) ονοματεπώνυμο επωνυμία δικαιούχων,
β) ΑΦΜ των δικαιούχων,
γ) αριθμός λογαριασμού στο ΣΑΤ (Σύστημα Άυλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ’ ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
δ) επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα / προμέρισμα,
ε) ΑΦΜ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα / προμέρισμα,
στ) το ποσό του μερίσματος,
ζ) το ποσό του προμερίσματος, το οποίο αφορά το φορολογικό έτος που θα εγκριθεί η διανομή του από την τακτική γενική συνέλευση,
η) το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα των στοιχείων στ’ και ζ’,
θ) το ποσό του μερίσματος που απαλλάσσεται του φόρου βάσει ειδικών διατάξεων νόμων,
ι) το ποσό του μερίσματος που καταβάλλεται από αλλοδαπές εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.,
ια) το ημερολογιακό έτος αναφοράς.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: